Nieuwe covid-mutant schrikt markten op

Marktrapport

Omicron: de vijftiende letter van het Griekse alfabet en vijftiende SARS Cov-2 variant. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is omicron net als voorgangers alfa, beta, gamma en delta een “zorgwekkende” mutatie van het virus. Markten schoten eind vorige week in ieder geval in een kramp na de eerste berichtgevingen over de nieuwe indringer die snel voor nieuwe inreisbeperkingen zorgde.

Investeerders namen voor het weekend het zekere voor het onzekere gegeven de beperkte beschikbare informatie over de omicronvariant. De Europese beurzen corrigeerden zo’n 4-5%. De belangrijkste Amerikaanse indices klokten zo’n 2.5% lager af. Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties vervulden hun rol als veilige haven met verve. De Duitse 10j-rente verloor 9 basispunten en test opnieuw belangrijke steun op -0.35%. In de VS liep de daling op tot 18 basispunten, maar blijft de opwaartse rentetrend in stand. De ECB’s struisvogelpolitiek mbt inflatie kwam de euro tijdens de risk-off beweging samen met de relatieve rentedynamiek zowaar ten goede tov de dollar. EUR/USD veerde op van de lage 1.12-zone richting 1.13+. EUR/GBP maakte een zelfde beweging richting 0.85. Vanuit technisch oogpunt draagt de tegenbeweging nog lang niet ver genoeg om het beeld voor de euro al te verbeteren. Op de wisselmarkt waren enkel de Japanse yen en Zwitserse frank in nog betere doen. Grondstoffenprijzen waren vorige week vrijdag slachtoffer van het marktsentiment. De prijs voor een vat Brent ruwe olie viel bijvoorbeeld terug van $82 tot $72.

Hoe lang omicron het dominante marktthema blijft, hangt af van zijn eigenschappen. Vermoedelijk is de covid-variant makkelijker overdraagbaar, maar er is nog geen uitsluitsel over resistentie tegen bestaande vaccins of een al dan niet verhoogde kans op ziektesymptomen, laat staan een hogere sterftegraad. Die laatste factoren zullen omicron’s houdbaarheidsdatum bepalen. De geschiedenis als raadgever suggereert dat markten relatief snel kunnen overgaan tot de orde van de dag. De WGO labelde de tot nu toe besmettelijkste deltavariant als “zorgwekkend” op 6 mei dit jaar. Behalve de kwakkelende beursmaand was de risk-off Pavlov-reactie toen snel uitgewerkt. Vanochtend is het algemene marktbeeld ook al een pak positiever ten opzichte van vrijdag en worden de bewegingen deels tegen gedraaid. Omicron zal de media nog enkele dagen domineren, maar behoudens doemscenario’s daarom niet de markten. In Europa staan morgen inflatiecijfers op de agenda. Van woensdag tot vrijdag krijgen we in de VS de ISM-vertrouwensindicatoren en arbeidsmarktrapporten van loonstrookjesverwerker ADP en BLS (payrolls). In die context is het mogelijk veel sneller terug naar de orde van de dag dan de marktbewegingen van vrijdag doen uitschijnen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EuroStoxx50 corrigeert met bijna 5% na ontdekking van nieuwe covid-mutant

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans