CE-munten herstellen moeizaam

Marktrapport

Oostenrijk kondigde vorige week vrijdag een nieuwe lockdown af. In Duitsland kon de minister van Volksgezondheid Spahn die drastische optie niet uitsluiten. Het bezorgde de markten ijskoude rillingen over de rug en ontlokte een vlucht naar veilige Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties. Dit schokeffect verdween vrijwel meteen, in de VS zelfs nog diezelfde dag. Kernrentes recupereerden ondertussen (meer dan) alle verliezen. De verkoopgolf in risicovolle(re) activa is hardnekkiger. Dat geldt in het bijzonder voor kleinere munten zoals die van Centraal-Europa.

De Tsjechische kroon, Hongaarse forint en Poolse zloty gingen sinds die bewuste vrijdag allemaal onderuit. Voor de Tsjechische munt verstoorde de Oostenrijkse en Duitse commentaar een delicaat evenwicht tussen oplopende inflatie en de agressieve bestrijding ervan door de CNB. EUR/CZK trok van 25,2 richting 25,5. Het muntenpaar nestelt zich op die manier opnieuw in de zes maand oude zijwaartse handelsband van grosso modo 25,3/25,7. De forint testte eergisteren een nieuw dieptepunt tegen de euro van net geen EUR/HUF 372. De Hongaarse munt was overigens al een tijdje in veel minder goede doen. Idem voor de zloty. Van 4,60 begin deze maand spurtte EUR/PLN even voorbij 4,74 - het zwakste PLN-niveau ooit op twee episodes in 2003-2004 en 2009 na.

Vrijdag was de aanleiding maar onderliggend speelt er meer. Tsjechië, Hongarije en Polen hebben een scherp oplopende inflatie als gemene deler. De Hongaarse MNB schakelde onlangs een versnelling hoger en haalde de trukendoos van 2020 opnieuw boven. Maar de markt eist meer. De reële rente (gecorrigeerd voor inflatie) moét hoger voor een aantrekkelijkere forint. De Poolse zloty is in hetzelfde bedje ziek. De centrale bank (NBP) ging na lang aarzelen toch overstag en zette sinds oktober een inhaalbeweging in. Markten willen net zoals in Hongarije meer maar blijven op hun hoede. De monetaire til zit er immers vol duiven. De zloty betaalt daarvoor de prijs. In Tsjechië etaleerde de CNB onlangs haar vastberadenheid om inflatie te temmen met een gigantische renteverhoging met 125 bpn. Hoe verklaar je dáár dan de terugval van CZK, ook na de Pavlov-reactie op vrijdag? Hiervoor grijpen we terug naar de kernrentes.

Een munt oogt aantrekkelijker met de rugdekking van oplopende reële rentes. Het relatieve reële rentevoordeel van CE-munten, in het bijzonder CZK, t.o.v. de euro en dollar kreeg de afgelopen dagen een knauw. Sedert vorige week klom de Amerikaanse variant 15 bpn. In Duitsland schrijven we >20 bpn. Die beweging sproot voort uit de steeds luider klinkende oproep van Fed-gouverneurs om het normalisatieproces te versnellen. En zelfs bij de ECB beweegt er wat. Schnabel, Knot en zwaargewichten Villeroy en de Guindos lieten duidelijk verstaan dat de nieuwe golf geen vrijgeleide is voor onverminderd monetaire steun, wel integendeel. Voor de CE-munten voorspelt dat op korte termijn in principe niet veel goeds, zeker in de huidige onzekere context. Centrale banken kunnen die relatieve rentebalans wel opnieuw doen kantelen. Dat zal vooral belangrijk zijn in Hongarije en Polen, waar de munten bijzonder zwak noteren. De MNB ondernam vanmorgen alvast actie. Ze verhoogde haar de facto beleidsrente met 40 bpn tot 2,90%.

EUR/CZK: Tsjechische kroon herstelt moeilijk van de klap sinds vorige week.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf