Opties open houden kan helpen …

Marktrapport

Zowel de Fed, de ECB, de Bank of England als de markten zoeken nog steeds uit hoe hoog de rente moet om de inflatie in te dijken. Wie vroeger startte, zoals de Tsjechische (CNB), de Hongaarse (MNB) of de Poolse centrale bank (NBP) vindt dat ze stilaan genoeg deed om de inflatie ‘op termijn’ naar de doelstelling te brengen. De markt is nog niet overtuigd. Dat vraagt een tactische aanpak. Beleidsvergaderingen van de MNB en de CNB toonden dat het te vroeg is om de markt voor voldongen feiten te plaatsen.

De CNB hield de beleidsrente gisteren voor de tweede keer op rij op 7%. Na de nieuwe samenstelling in augustus gaf een meerderheid in het beleidscomité onder leiding van gouverneur Michl aan dat ze de economie niet onnodig verder wilden afremmen. Twee gouverneurs van de harde lijn stemden voor een verhoging met 75 bpn. De Tsjechische inflatie ‘vertraagde’ in augustus tot 17.2% j/j, maar die kan later dit jaar oplopen richting 20%. Daarna moet de prijsdruk wel snel afnemen. De CNB hoopt op een terugkeer richting 2% in 2024. Hoewel de centrale bank de rente liefst niet verder verhoogt, houdt ze de deur op een kier. Een opwaartse ‘fine-tuning’ is mogelijk in geval van snellere loonstijgingen of een guller fiscaal beleid. In de context van een gespannen vraag/aanbodbalans is het voor de markt ook belangrijk om uitzicht te krijgen op een positieve reële beleidsrente. Als de CNB gelijk krijgt met haar snelle inflatiedaling volgend jaar, kan dat. De CNB geeft hoe dan ook aan dat de rente relatief lang hoog zal/moet blijven.

We kunnen het niet laten, dus toch even een zijsprongetje. Is er (en zo ja wanneer) uitzicht op een positieve reële EMU-beleidsrente als de ECB de rente optrekt volgend jaar tot pakweg 3% …? De EMU is Tsjechië of Hongarije niet, maar de richting waarin de markt denkt is duidelijk …

Terug naar Tsjechië. De reactie van de kroon was alvast bemoedigend. EUR/CZK daalde na de CNB-beslissing van EUR/CZK 24.70 tot 24.55. De geldmarktrentes verdisconteren nog een laatste renteverhoging in kw4, maar ook niet meer. De CNB vond blijkbaar een geloofwaardig evenwicht. Hoe dan ook blijft ze de munt indien nodig ondersteunen met wisselkoersinterventies. EUR/CZK 24.70/75 was tot nu de (niet-officieel gecommuniceerde) lijn in het zand.

Eerder deze week probeerde de Hongaarse MNB een andere tactiek. Ze verhoogde de rente forser dan verwacht met 125 bpn tot 13%, maar zei tegelijk formeel dat dit de laatste verhoging was. De MNB zal het beleid verder verstrakken via liquiditeitsbeperkende maatregelen. De algemene inflatie bedroeg in augustus 15.6% en de kerninflatie 19%. Ook de MNB geeft toe dat het de volgende maanden nog iets hoger kan maar gaat uit van de 3.0% +/- 1.0% doelzone begin 2024.

De Hongaarse markt is er duidelijk minder gerust in dan de Tsjechische. De forint zette gisteren een nieuw historisch dieptepunt boven EUR/HUF 420. Naast het feit dat de markt twijfelt of de MNB de rentecyclus al definitief kan stoppen, zorgde de algemene volatiliteit voor nieuwe HUF-verkoopdruk. De MNB beschikt niet over gelijkaardige deviezenreserves als haar Tsjechische collega. Zeker als de algemene marktonzekerheid aanhoudt, dreigt de onvoorwaardelijke communicatie over het eind van de rentecyclus als een boemerang terug te komen. De forint blijft in woelig water …

EUR/HUF: ‘rentestop’ en algemene onzekerheid sturen forint naar nieuw historisch dieptepunt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit