Bank of England snelt ter hulp

Marktrapport

Voor de derde keer op minder dan één week tijd behandelen we hier het Verenigd Koninkrijk. Dat moet geleden zijn van de brexit. De recente bewegingen op de Britse financiële markten zijn dan ook van eenzelfde – of nog grotere – orde. We kunnen er simpelweg niet om heen.

Vorige week vrijdag lanceerde Brits minister van Financiën Kwarteng een overambitieus, met schulden gefinancierd fiscaal stimuleringsplan. De Britse markten verteerden dat bijzonder slecht. Het pond kelderde. Ten opzichte van de dollar zette de munt zelfs even een absoluut diepterecord neer. Op amper drie handelsdagen tijd schoten obligatierentes op zowat elke looptijd tussen 100 en 120 basispunten hoger. De alarmbellen bij de Bank of England van gouverneur Bailey gingen af. Een systeemcrisis dreigde waarbij een zichzelf versterkende spiraal van exploderende rentes de financiële stabiliteit onderuit maait. En dus greep ze in. Tot en met 14 oktober koopt de centrale bank op dagbasis tot £5 miljard langlopende overheidsobligaties op. Totaalplaatje: (mogelijk) £65 miljard dus. Ook wordt de geplande verkoopstart op 1 oktober van zowat £80 miljard obligaties uit het QE programma voor het komende jaar uitgesteld tot 31 oktober. Kwantitatieve versoepeling (QE) en ondertussen de rente verhogen is zo al gek genoeg. Al benoemt de Bank of England het niet als dusdanig. Het is een maatregel ter vrijwaring van de financiële stabiliteit en het goed functioneren van de markt.

Wat volgde op de aankondiging was de grootste renteval ooit: de Britse dertigjarige rente verloor 105 basispunten nadat ze eerder op de dag nog aan het hoogste niveau sinds 1998 noteerde. In het segment tussen de 2 en 10 jaar ging tussen 37 en 50 basispunten in rook op. Het pond rechtte de rug, vooral tegenover de dollar.

De Bail(ey)-out had overigens ook repercussies voor de bredere markten. De risicoappetijt verbeterde en dat was duidelijk zichtbaar op de aandelenmarkten. EuroStoxx50 ruilde verliezen van 2% of meer in voor lichte winst. In de VS veerde de S&P 500 ongeveer 2% op. De jaardieptepunten, gezet in juni en meermaals getest de afgelopen dagen, bleven daardoor overeind. Duitse en Amerikaanse rentes verloren respectievelijk 0 tot 15 bpn en 13 tot 24 bpn. Naast het pond herstelde de euro t.o.v. de Amerikaanse munt. EUR/USD zocht en vond steun in de lage 0,95. Het is de ondergrens van de neerwaartse handelsband die de handel in het muntenpaar al een groot deel van 2022 domineert.

In een eerste, nogal ongelukkige reactie na de noodingreep van de BoE blijft Brits premier Truss onverminderd de radicale (fiscale) hervormingsagenda verdedigen. Het zet de zenuwen in de markt vanmorgen meteen weer op scherp. Toch kan de actie van Bailey een (korte) periode van consolidatie voor de dollar en op de rentemarkten inluiden. De Bank of England knipperde Sammy Mahdi-gewijs als eerste in de chicken game met de markt. Die laatste trekt mogelijk conclusies voor pakweg de ECB of de Fed. Vooral langere looptijden hoeven na de scherpe rally sinds augustus misschien niet meteen nieuwe meerjarige cyclische toppen zetten.

Britse dertigjarige rente keldert meer dan een procentpunt. Met groeten van de Bank of England.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Ieder diertje zijn pleziertje

Ieder diertje zijn pleziertje

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

RBNZ roeit tegen de stroom in

RBNZ roeit tegen de stroom in

Hoe weerbaar zijn bedrijven?

Hoe weerbaar zijn bedrijven?