Een tussentijdse balans

Marktrapport

We kwamen ogen tekort. Zo hard ging het de voorbije dagen. Jaardoelstellingen zijn met de klap achterhaald. Sinds midden september bracht de gekende markttrom rentes en de dollar tot nieuwe hoogtes en de beurzen naar nieuwe laagtes. Met de Britse fiscale gok de voorbije dagen als exponent. De aangekondigde maatregelen reiken in het VK het verst van allemaal, maar de (markt)dynamiek geldt evengoed voor Europa of voor de VS. De top van de inflatie-ijsberg smelt in zee, maar onder het wateroppervlak neemt het volume nog toe. Als het vraag ondersteunend fiscaal beleid erin slaagt om de ergste recessierisico’s te ontwijken, ligt de weg voor centrale bankiers helemaal open om een restrictief monetair beleid te voeren.

De relatieve rust van vanochtend geeft ons de kans om een stand van zaken te geven. Verwachte beleidsrentepieken van de ECB, Fed en BoE liggen nu respectievelijk op minstens 3%, 4.5% en 5.75%. De Europese swaprentecurve ligt voor looptijden van 2 tot en met 10 jaar volledig en quasi vlak boven 3%. Een snellere stijging van het lange eind van de curve riep het inverteringsproces tijdelijk een halt toe. Op een korte periode in 2013 na, noteert de Duitse 10-j rente voor het eerst sinds 2011 boven 2%. De Belgische 10-j rente noteert aan 2.8% en heeft de 2013-top van 2.93% in het vizier. De Italiaanse kredietrisicopremie rondt voor het eerst sinds 2019 de kaap van 250 basispunten. De Amerikaanse 10-j rente benaderde het 4%-niveau. We gaan terug tot 2008 om 4%+ koersen op de tabellen te vinden. De Britse 10-j rente is al voorbij die psychologische kaap. Onderliggend ligt een forse versnelling van de reële rentecomponent (verwachtingen omtrent toekomstig monetair beleid) aan de basis. Behalve de beleidsrentestijgingen en -versnellingen speelt het balansbeheer een rol. De balans van de BoE slonk op natuurlijke wijze al van zo’n £875 miljard (overheidsobligaties) tot beneden £840 miljard. De volgende 12 maanden dragen actieve obligatieverkopen bij tot een verdere daling richting £760 miljard. De natuurlijke balansafbouw van de Fed bereikte deze maand de kruissnelheid van $95 miljard/maand. Gisteren zei zelfs ECB-voorzitster Lagarde dat Frankfurt haar obligatieportefeuille van zo’n €5000 miljard zal reduceren van zodra de rentes genormaliseerd zijn. Aan het huidige tempo van 75 basispunten/vergadering is die deadline in december bereikt.

Op de wisselmarkt steeg de handelsgewogen greenback (DXY) tot 114.50, de sterkste koers sinds 2002. Cable zakte op een bepaald ogenblik beneden de 1985 bodem van 1.052. EUR/USD zette een correctief dieptepunt rond 0.9550; ook al van 2002 geleden. USD/CNY test de 2019/2020 top van 7.17. Nog hogere niveaus dateren van 2008. Interventies van de Bank of Japan ten spijt, blijft USD/JPY handelen rond 144, de hoogste koersen sinds 1998. Het sell-on-uptickspatroon op de beurzen blijft intact. De EuroStoxx50 zette een nieuw jaardieptepunt rond 3325, het laagste peil sinds de vaccinatierally eind 2020. De Amerikaanse S&P 500 test de junibodem van 3640. Technologiereus Nasdaq doet hetzelfde op 10565.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Belgische 10-j rente (maandgrafiek) nadert 2013 top van 2.93%

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Ieder diertje zijn pleziertje

Ieder diertje zijn pleziertje

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

RBNZ roeit tegen de stroom in

RBNZ roeit tegen de stroom in

Hoe weerbaar zijn bedrijven?

Hoe weerbaar zijn bedrijven?