vlagecBOE
vlagecBOE

BoE klaar om in november te versnellen

Marktrapport

De Bank of England verhoogde de beleidsrente gisteren voor de zevende opeenvolgende keer. Na voorzichtigere openingszetten kwam er een tweede maal op rij 50 basispunten bij, van 1.75% tot 2.25%. Ook voor het VK is het van voor de financiële crisis in 2008 geleden dat de beleidsrente nog zo hoog was.

In tegenstelling tot de Fed op woensdag, was de BoE-beslissing niet unaniem. Drie van de negen gouverneurs wilden steviger ingrijpen via een renteverhoging met 75 basispunten, terwijl nieuwkomer Dhingra opteerde voor slechts 25 basispunten. In tegenstelling tot de ECB en de Fed, had de Britse centrale bank geen nieuwe groei- en inflatieprognoses tot haar beschikking. Dat uitgebreide monetaire rapport volgt pas in november. Op zich is die timing niet verkeerd want dan kan de BoE de impact van de fiscale plannen van de nieuwe Britse regering doorrekenen. Ze bevroor de energierekening voor gezinnen en bedrijven en presenteert vandaag een extra begroting.

Welke effecten van de fiscale stimulus het zwaarst doorwegen wordt cruciaal in het verdere verloop van het rentepad van de Britse centrale bank. Enerzijds zorgen de maatregelen ervoor dat de Britse (hoofd)inflatiepiek lager komt te liggen. Niet de gevreesde 13% of meer, maar toch nog steeds nipt dubbele cijfers in oktober. Anderzijds dreigt de fiscale steun inflatoir te werken omdat ze de Britse consument een handje toesteekt. De richtlijnen voor de volgende vergaderingen lichten een tipje van de sluier op. Net als vorige keer zegt de centrale bank dat ze daadkrachtig zal optreden indien nodig om inflatie te beteugelen en om te vermijden dat inflatieverwachtingen ontsporen. Deze keer voegt ze er specifiek aan toe dat de inflatiedruk er ook langs de vraagkant kan komen (omwille van de fiscale steun dus) en niet enkel via de aanbodschokken.

De Britse rentemarkten pikten die laatste hint gretig op. Ze verdisconteren een beleidsrenteverhoging van 75 basispunten op de novembervergadering. Ook voor december is dat het geliefkoosde scenario wat de Britse beleidsrente eind dit jaar op 3.75% kan brengen. Eind 2023 denkt de rentemarkt in de richting van 5%. De hamvraag luidt of de Bank of England zover zal geraken. Ze is een onafhankelijke centrale bank, maar ligt via haar strak monetair beleid op ramkoers met het gat in de hand van de Britse regering. Die zou zelfs het invoeren van een officiële groeidoelstelling van 2.5% overwegen.

De Britse swaprentes stegen met 8 tot 15 basispunten gisteren. Deze keer was de grootste winst voor het langere eind van de curve weggelegd. Om te beginnen omarmt dat marktsegment steeds meer met de luider klinkende boodschap van centrale bankiers dat beleidsrentes voor langere tijd hoog zullen blijven. Daarnaast besliste de Bank of England om over te gaan tot actieve verkopen uit haar obligatieportefeuille. De volgende 12 maanden wil ze de balans met £80 miljard doen krimpen via zo’n actieve verkopen, naast de natuurlijke afloop van de portefeuille (vervaldagen). Het is de eerste centrale bank die deze extra dimensie gebruikt in de beleidsnormalisatie. Het Britse pond verloor vorige week belangrijke weerstand tegen de dollar en de euro en kan die niet terugwinnen. EUR/GBP blijft boven 0.8721 en hoort eerder thuis boven 0.90.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/GBP nestelt zich comfortabel in het midden van zijwaartse handelsband

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

De wegzakkende scores van PISA

De wegzakkende scores van PISA

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel

Bank of England slaagt waar anderen falen

Bank of England slaagt waar anderen falen