Britse update pleit voor rente-aftrap

Marktrapport

De uitgebreide economische update voor het Verenigd Koninkrijk was vorige week niets minder dan indrukwekkend. Britse inflatie versnelde in oktober met 1,1% m/m tot 4,2% op jaarbasis. Het is net geen 10 jaar geleden dat de prijzen nog eens met het dubbele van de Bank of England’s doelstelling opliepen. Kerninflatie zit evengoed in de lift. Die klom op tot 3,4% j/j en evenaart zo het tempo van exact een decennium geleden.

Over naar de Britse consument. Die trok vorige maand de portefeuille wijd open. De kleinhandel trapte het vierde kwartaal sterk af met een omzetstijging van 0,8% m/m. Gezuiverd voor autobrandstof bedroeg de toename zelfs het dubbele. De hoge inflatie vertekent het beeld wel. Kleinhandelsverkopen zijn immers een nominale reeks. Maar zelfs al corrigeren de Britse statistici voor prijseffecten, dan nog bedraagt de maand-op-maandstijging een stevige 0,9% voor de meest enge reeks. Na enkele mindere maanden, is de Brit opnieuw meer zelfzeker (GfK indicator van -18 tot -14). De sterke arbeidsmarkt speelt hier zeker een belangrijke rol. In de maanden juli-september groeide de tewerkstelling met 247 000 en zette de werkloosheidsgraad een nieuw post-pandemisch dieptepunt neer van 4,3%. Belangrijker: cijfers voor de maand oktober wijzen op aanhoudende sterkte. De aanvragen voor werkloosheidsvergoedingen brokkelden voort af met 15 000. Het “officieus” arbeidsmarktrapport van de hand van de Britse belastingdienst wijst op een tewerkstellingsgroei in oktober van 160 000. Dit is zeer bemoedigend aangezien de ondersteunende maatregelen van de overheid sinds september uitdoofden.

De Bank of England ziet het ongetwijfeld graag gebeuren. Onzekerheid over wat volgt eens het vangnet onder de arbeidsmarkt verdwijnt, was zowat de enige reden voor het beleidscomité om de rente begin november niet te verhogen. Pill en vooral Bailey dragen behalve die van hoofdeconoom en voorzitter sindsdien ook de titel van contra-indicator. Zij lieten in de aanloop naar die bewuste beleidsvergadering immers duidelijk iets anders verstaan. Het weerhield diezelfde Pill en Bailey toch niet om na de sterke cijferreeks de markt van een mening te voorzien. Ze veranderden beiden opnieuw het geweer van schouder. Volgens Pill ligt de uitkomst van de monetaire beleidsvergadering volgende maand zeker niet vast. Het is een dubbeltje op z’n kant: de groeivertraging ligt in de balans met scherpe, vaak aanbod gestuurde inflatie. Hij voegde eraan toe dat er geen snelle oplossing (lees: een renteverhoging) bestaat om dat soort inflatie te bestrijden. Bailey leende Pill’s speech even voor een interview afgelopen weekend.

De markten kennen de commentaar van de nummer één en twee van de Bank of England maar weinig gewicht toe. We geven ze geen ongelijk. De Britse geldmarkt zet nog steeds in op 16 december als de start van de opwaartse rentecyclus (+10 bpn). Mits een degelijk arbeidsmarktrapport volgende maand (14 december), is dat inderdaad een quasi-evidentie. Of het Britse pond daar op korte termijn dan nog veel op hoeft te versterken, is minder zeker. EUR/GBP fluctueert de afgelopen dagen rond het 0,84-niveau. Het is de laatste tussenstop voor een terugkeer richting het pre-pandemisch meerjarig dieptepunt tussen 0,825/0,83. Pondoptimisten kunnen vooralsnog wel rekenen op een lamlendige euro. Met groetjes van de ECB.

EUR/GBP arriveerde aan laatste tussenstop voor terugkeer naar meerjarig dieptepunt vóór corona.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf