Fed en markten clashen voor Jackson Hole

Marktrapport

Fed-gouverneurs keren terug uit zomervakantie. In wat veel weg had van een gecoördineerde actie verschenen ze gisteren met zijn vieren in de pers. Los van individuele nuances, klonk hun boodschap luid en duidelijk. De Fed zal de beleidsrente snel verder optrekken om het acute inflatieprobleem het hoofd te bieden. De sterke arbeidsmarkt suggereert dat de economie nog meer draagkracht heeft dan gevreesd. Pas rond de jaarwende zal de Amerikaanse centrale bank een tussentijdse balans opmaken en de krijtlijnen voor 2023 uitzetten. Eén ding staat voor het klavertje vier van gisteren als een paal boven water: de rente al terug verlagen maakt geen deel uit van die plannen.

Bullard, Daly, Kashkari en George slijpen de messen in de aanloop naar het Jackson Hole symposium volgende week. Hoofdact op de jaarlijkse Comic-Con voor centrale bankiers is Fed-voorzitter Powell. Hij geeft zijn visie op de economische toekomst en trekt waarschijnlijk ook conclusies naar het monetaire beleid toe. Zijn voorgangers Bernanke en Yellen gebruikten de Fed-jamboree in het verleden als podium om de markt voor te bereiden op belangrijke beleidswijzigingen.

Deze keer verwachten we niet zozeer een beleidswijziging, maar wel een wake-upcall naar financiële markten toe. Die keken de voorbije anderhalve maand met oogkleppen naar recessierisico’s en trokken de volgens ons voorbarige conclusie dat zwakke groei de handen van centrale bankiers zou binden in hun inflatiekruistocht. Sinds deze week komt daar stilaan opnieuw verandering. Na de Britse inflatiecijfers en beleidssignalen uit Nieuw-Zeeland en Noorwegen, komen daar nu de Fed-musketiers bij. Pro forma krijgt ook Duits ECB-lid Schnabel een vermelding. Ze brak gisteren een lans voor een nieuwe renteverhoging met 50 basispunten in september.

Kijken we specifiek naar de Amerikaanse geldmarktrente, dan verdisconteren die op vandaag 125 basispunten aan extra renteverhogingen op de drie resterende Fed-vergaderingen dit jaar (tot 3.5%-3.75%). Eind 2023 staat de beleidsrente alweer 25 basispunten lager. Die visie druist in tegen de Fed-beleidslijn. Een nieuwe herpositionering ging eerder deze week van start en kan zich volgende week voortzetten. Hogere rentes dus, waarbij het korte eind van de curve iets sneller stijgt. In de VS en het VK zijn de korte rentes al hoger dan de lange rentes. In Europa wordt dat het te volgen pad.

De wisselmarkt bleef lang stoïcijns onder het rentegeweld, maar daar komt verandering in. EUR/USD viel terug beneden 1.01. De dollar bereidt in de aanloop naar Jackson Hole een tweede aanval op pariteit voor. In juli kon de euro in extremis de meubelen nog redden met een eerste ECB-renteverhoging in het achterhoofd. Nu speelt de kortetermijndynamiek in het voordeel van de dollar. Zeker als de zomerrally op de beurzen ten einde is na de nieuwe rente-opstoot. Aan de eurozijde van de vergelijking kunnen PMI-vertrouwensindicatoren volgende week trouwens extra roet in het eten gooien.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: dollar bereidt nieuwe aanval op pariteit voor

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller