Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Marktrapport

Het huidig Amerikaans wetgevend proces heeft meer onverwachte plotwendingen dan de gemiddelde Tarantino-film. Twee weken geleden leek Joe Manchin, een conservatieve Democratische senator uit de koolstaat West-Virginia, Joe Biden’s Build Back Better-programma definitief begraven te hebben. Nu hebben Joe Manchin en Chuck Schumer, de meerderheidsleider in de Senaat, toch een akkoord gevonden om belangrijke componenten van het programma toch te implementeren.

Goed nieuws voor het klimaat

Het akkoord zou eindelijk wat goed nieuws brengen voor het klimaat. De VS is op China na de grootste CO2-uitstoter ter wereld met 11% van de globale emissies. De VS had in Parijs beloofd om zijn emissies tegen 2030 met 50% te verlagen ten opzichte van 2005. Volgens een eerste inschatting van het onafhankelijke Rhodium Group zou dit wetsvoorstel de Amerikaanse emissies tegen 2030 met gemiddeld 38% doen verminderen, tegenover 30% zonder het voorstel. De CO2-besparingen in het voorstel worden voornamelijk gerealiseerd dankzij een mix van belastingvoordelen en subsidies voor groene technologieën zoals elektrische wagens, waterstoftechnologie, groene brandstoffen, hernieuwbare energie en koolstofopvang.

Zeg niet Build Back Better, maar Inflation Reduction Act

Het huidig wetsvoorstel wordt niet toevallig de Inflation Reduction Act genoemd. In tegenstelling tot het Build Back Better voorstel, dat 3,5 biljoen USD in nieuwe (schuldgefinancierde) uitgaven voorzag, zou dit akkoord voornamelijk gefinancierd worden door nieuwe belastingen. Een minimum-vennootschapsbelasting van 15% zou worden ingevoerd, wat de VS in lijn zou brengen met het wereldwijd minimum dat minister van Financiën Janet Yellen eerder had onderhandeld. Verder zou een fiscaal achterpoortje voor rijkere Amerikanen worden gesloten en de belastinghandhaving worden verstrengd. De overheidsschuld zou met 306 miljard USD dalen, wat tot een daling van de binnenlandse vraag en dus van inflatie zou leiden. Ook zou de overheid de prijs voor medicijnen kunnen (her)onderhandelen, wat de overheid liefst 288 miljard USD zou kunnen besparen volgens het Congressional Budget Office. Ook zou de regulering voor het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasprojecten tijdelijk worden versoepeld, wat de energieprijzen zou kunnen drukken.

Krijgt plot nieuwe wending?

De ratificatie van de Inflation Reduction Act zou een welkome overwinning zijn voor de Democratische Partij, die kampt met een lichte achterstand in de peilingen. Ook President Biden zou die overwinning goed kunnen gebruiken om zijn laag populariteitscijfer van 39% op te krikken. Toch is die overwinning verre van verzekerd: een Kill-Bill-scenario is nog mogelijk. De farmaceutische industrie zal ongetwijfeld sterk lobbyen om de wet te kelderen en Republikeinse steun moet niet worden verwacht. De electorale druk van de midterms zal de Democratische senatoren en congresleden waarschijnlijk op één lijn brengen en tot de ratificatie leiden van dit akkoord. Zo krijgt deze thriller mogelijks toch nog een happy ending.

Huidige vooruitzichten CO2-emissies (VS, miljard metrische tonnen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een rode stippellijn

Een rode stippellijn

Amerikaanse inflatie lokt test van steunniveaus uit

Amerikaanse inflatie lokt test van steunniveaus uit

China rommelt in de gereedschapskist

China rommelt in de gereedschapskist

Een ongewenste bron van volatiliteit

Een ongewenste bron van volatiliteit