Wat na de hattrick van de RBA?

Marktrapport

De Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia, RBA) trok vanmorgen vroeg de rente een derde opeenvolgende keer op met 50 bpn. Inclusief de openingszet met 25 bpn amper vijf maanden geleden, brengt de hattrick van de RBA de voornaamste beleidsrente nu op 1,85%. Een enkele analist hoopte op iets doortastendere actie, met een orde van grootte van 65 bpn zodat de rente op een iets meer oogstrelende 2% belandde. Niet dus. Los daarvan hanteert de RBA nu het hoogste renteniveau sinds 2016. Het einde van de verstrakkingscyclus is nog niet in zicht. Maar Sydney verlegt voorzichtig enkele accenten.

Dat laatste leiden we af uit enkele toevoegingen aan het begeleidend schrijven. Daarin prioriteert de RBA de terugkeer van inflatie richting de 2-3%-doelstelling maar schenkt ze meer aandacht aan het delicate evenwicht tussen agressieve normalisatie en de gevolgen voor de economie. Omdat de prijsstijgingen nog altijd stevig én versneld oplopen (6,1% in kw2), verwacht ze verdere monetaire stappen, zij het niet volgens een vooraf uitgestippeld pad. Het is een kleine nuance maar zonder wekte de RBA de indruk dat ze de weg van 50 (of meer) zou blijven bewandelen. Dat was duidelijk niet het signaal dat ze vandaag wenste te geven. Het wikken en wegen van de RBA uit zich ook in de nieuwe vooruitzichten. Ze zet het mes in de groei. Voor dit jaar bedraagt die waarschijnlijk een sterke 3,25%, geschraagd door de sterke arbeidsmarkt en dito buitenlandse handel. Het is niettemin een scherpe herziening t.o.v. de 4,25% verwacht in mei. De dynamiek koelt in de jaren daarna af tot 1,75% (i.p.v. 2% in mei), onder meer als gevolg van het normalisatiebeleid van de RBA. Dat blijft tot nader bericht wel nodig want de centrale bank trok de inflatievooruitzichten stevig op van 6% naar 7,75% dit jaar. Pas in 2024 zal het prijspeil opnieuw toenemen aan een meer aanvaardbaar tempo van 3%. Een maand geleden mikte de RBA nog op 2023. Ze geeft zich dus een jaar langer respijt waardoor ze op korte termijn misschien minder hard op de rem hoeft te staan.

De Australische geldmarkt had al een scenario voor ogen waarin de RBA het verstrakkingstempo zou vertragen. Ze verwachtte echter dat dit pas na de septembervergadering het geval zou zijn. De swaprentes duiken tussen 10 en 14 bpn lager. De verwachte piek in de beleidsrente nestelt zich één “reguliere” renteverhoging (25 bpn) lager, in de buurt van 3,25 in het eerste kwartaal van volgend jaar. De Australische munt is teleurgesteld. AUD/USD gaat flink onderuit richting 0,692 t.o.v. een openingskoers van 0,703. De huidige risico-averse marktcontext helpt de Aussie dollar uiteraard niet.

Die marktreactie is mogelijks voorbarig. De RBA geeft inderdaad iets meer gewicht aan groei maar haar acties blijven in de eerste plaats gemotiveerd door de data. Ze geeft aan dat inflatie de komende maanden voort kan oplopen. In de veronderstelling dat het economisch niet totaal ontspoort, vinden we september daarom te vroeg voor een vertraging van de cyclus. Voor de Australische dollar biedt dit waarschijnlijk wel maar een schrale troost, vooral t.o.v. de USD. Een pauze van die laatste liet recent een uitbodeming van AUD/USD toe. In een context van (vrees voor) een groeivertraging schatten we het verdere opwaarts potentieel van AUD/USD voorlopig beperkt in. De zone nabij 0,72 is een sterke weerstand.

AUD/USD: Aussie dollar reageert teleurgesteld na RBA-rentebesluit

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA met een vervolg op de doorstart

RBA met een vervolg op de doorstart

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

EUR/USD op zoek naar een bodem

EUR/USD op zoek naar een bodem