MNB: een (harde) reality-check

Marktrapport

De rentemarkt kwam recent in een consolidatiepatroon terecht. Voor dit jaar zijn de kaarten min of meer geschud. De Fed, de ECB en anderen treden in de tweede jaarhelft doortastend op om de inflatie terug onder controle te krijgen. Dit zal onvermijdelijk wegen op de groei en tewerkstelling. Een ‘snelle’ renteverhoging nu geeft mogelijk/hopelijk wat manoeuvreerruimte volgend jaar als de groei te fors zou vertragen.

Niet iedereen bevindt zich in dezelfde positie, maar toch. De Hongaarse centrale bank (MNB) dacht op haar beleidsvergadering eind mei dat ze zich stilaan wat manoeuvreerruimte had gecreëerd. Na twee stappen van 100 bpn in maart en april, schakelde ze terug naar 50 bpn. De MNB begon vroeg met de normalisatiecyclus (juni 2021) en trok de rente sindsdien op van 0.60% tot 5.9%. Dat was nodig. De inflatie was veel hoger dan in de EMU en de zwakke forint dreigde die nog aan te vuren. Toch vond vice-gouverneur Virag dat de MNB een stijging van de inflatie boven 10% niet ‘1-op-1’ moest volgen met renteverhogingen. Dat inzicht deelde de markt duidelijk niet, zeker niet toen de inflatie in mei versnelde tot 10.7% j/j (zelfs 12.2% voor de kerninflatie). Bovendien stuurde de combinatie van hoge inflatie, hogere rentes in de VS en EMU en risicoaversie de forint naar een nieuw historisch dieptepunt tegen de euro (EUR/HUF 404). De MNB stond met de rug tegen de muur. Te vroeg geoogst wat duidelijk nog niet rijp was.

Het arsenaal van MNB, zeker tijdens de coronacrisis, was nog net iets uitgebreider en ingewikkelder dan bij haar collega’s. In de praktijk was de 1-weeks depositorente de eerste verdediging voor de forint en die rente lag hoger dan de reguliere beleidsrente. De MNB hoopte al enige tijd naar een meer normaal regime terug te keren en dat verschil weg te werken. Twee weken geleden dwong de zwakke forint de MNB echter tot een tussentijdse verhoging van die 1-weeks rente tot 7.25%. Op de reguliere beleidsvergadering dinsdag trok de MNB ook de ‘gewone’ beleidsrente onverwacht fors op met 185 bpn tot 7.75%. Vandaag rondde ze alles af met een (aangekondigde) verhoging van de 1W depo, ook tot 7.75%. De gelijkstelling (‘normalisatie’) is nu een feit, maar de manier waarop stelde de MNB zich wel net iets anders voor. Het idee van een eventuele vertraging van de cyclus van renteverhogingen is ook volledig afgevoerd. De MNB blijft de rente verhogen tot er duidelijk perspectief is dat de inflatie aftopt en terugkeert richting de 3.0% (+/-1%) doelstelling. Gezien de MNB rekening houdt met inflatie die later dit jaar opklimt richting 14-16%, is er nog werk aan de winkel. De markt verwacht dat de MNB de beleidsrente uiteindelijk zal (moeten) optrekken tot 10%(+). De forint herstelde ondertussen zo’n 2.5% van het historisch dieptepunt eerder deze week. De MNB gaf een duidelijk signaal dat ze wil voorkomen dat een zwakke forint het probleem nog verergert. Toch zal het tijd vragen om het vertrouwen van de markt te herwinnen. De MNB ziet EUR/HUF waarschijnlijk liever in de buurt van 375/380. Zeker in een risk-off context, blijft dat op korte termijn ambitieus.

Het wedervaren van de MNB houdt ook een waarschuwing in voor andere centrale banken. Wie te vroeg de voet van de monetaire rem haalt, zelfs al is dat met de beste bedoeling (de groei vrijwaren), loopt het risico snel door de markt te worden teruggefloten. Wie het schoentje past, trekt het aan.

EUR/HUF: MNB moet forint opnieuw ter hulp komen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?