Dollar zet opkomende landen onder druk

Marktrapport

“Indische roepie zakt naar laagste niveau ooit”. Een klein artikel in de financiële pers zorgde vanmorgen voor inspiratie. Niet alleen de roepie, maar heel wat andere munten van opkomende economieën staan de afgelopen maanden onder een neerwaartse druk. De Turkse lira spant – net zoals vorig jaar – opnieuw de kroon met voorlopige jaarverliezen die oplopen tot 25% ten opzichte van de dollar. De Chinese yuan en de Indonesische roepia, bijvoorbeeld, staan op dit moment respectievelijk 5% en 4% in de min.

Het is een wederkerend fenomeen. Periodes van monetaire stimulering door de geavanceerde economieën, met de Verenigde Staten op kop, brengen een zoektocht naar rendement teweeg. Die leidt investeerders dikwijls naar de iets meer exotische uithoeken van de wereld. Het rendement op activa is er hoger en dus aantrekkelijker. De economische risico’s zijn er uiteraard groter maar beleggers zijn op dat moment in de cyclus bereid die te nemen. Als de Fed en consoorten monetair op de rem (gaan) staan, trekt de omgekeerde beweging op gang. Kernrentes lopen op waardoor de dollar en (quasi-risicovrije) investeringsalternatieven plots een pak interessanter ogen in vergelijking met het aanbod elders. Dat proces zorgt vaak voor economische en financiële turbulentie in opkomende economieën, vooral in landen met zwakke fundamenten zoals een hoge, dikwijls in dollar gefinancierde schuldenberg en/of een wankele externe positie. Het IMF waarschuwde daar eerder dit jaar in tempore non suspecto nog voor en maande aan tot actie. De context vandaag maakt het probleem op verschillende manieren nog acuter.

Zo is er de historisch hoge inflatie. Die noopt de Fed tot een pijlsnelle verstrakking van het beleid. Dit agressief optreden is een grote stijlbreuk. Opstoten van volatiliteit en risicoaversie zijn regel eerder dan uitzondering en zijn een bijkomend kanaal voor dollarversteviging/ depreciërende wisselkoersen in opkomende economieën. Dit laatste bezorgt de centrale banken kopzorgen omdat het de al scherpe inflatie voort aanwakkert.

De wereldhandel brokkelt af. Die trend versnelde nog sinds de pandemie, onder meer omdat bedrijven de aanvoerlijnen willen beschermen. Dat is slecht nieuws voor opkomende landen die doorgaans open economieën zijn en op de exportinkomsten rekenen. De handel staat bovendien onder druk van de Amerikaanse munt. Heel wat contracten wereldwijd noteren in USD. Een sterke dollar houdt voor elke niet-gebruiker een koopkrachtverlies in met minder vraag als gevolg. De energie-importeurs onder hen staan voor een dubbele klap. De snelle prijsstijging tijdens het post-coronaherstel ging crescendo na de Russische invasie eind februari.

De overheden van opkomende economieën voelen eveneens de hete adem van de dollar in de nek. Velen van hen financierden zich destijds in dollar omwille van de interessantere rentetarieven, zeker in vergelijking met de lokale financieringskosten. Maar aan die verplichtingen voldoen wordt steeds minder evident op bij een aanhoudend sterke USD. Die overheden, zowel de fiscale als de monetaire, gaan een moeilijke periode tegemoet. Is een herhaling van de jaren 80 in de maak?

USD/INR: Indische roepie zet nieuw diepterecord neer maar is lang niet de enige in dat bedje ziek.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?