MNB schakelt opnieuw naar hogere versnelling

Marktrapport

Gisteren hadden we het in deze column over een interessante ‘handleiding’ van Tiff Macklem, de voorzitter van de Canadese centrale bank. Eén van de lessen luidde dat de zaken, ook voor centrale banken, anders kunnen lopen dan verwacht. In zo’n geval moet de strategie worden bijgestuurd. De ECB heeft de handleiding nog niet doorgenomen. De Hongaarse centrale bank (MNB) heeft ondertussen wel geleerd om zich, al of niet met frisse tegenzin, aan te passen aan een veranderende realiteit.

De prioriteit van de MNB lag lang bij het ondersteunen van de groei. Een al te sterke munt hoefde daarom niet. Eerder dit jaar greep de MNB in toen een zwakke munt en oplopende inflatie mekaar dreigden te versterken. Als één van de eerste centrale banken startte ze in juni een opwaartse rentecyclus met een renteverhoging van 30 basispunten, gevolgd door twee identieke stappen in juli en augustus. Die doortastende start creëerde in het oordeel van de MNB ruimte om even de kat uit de boom te kijken (+15 bpn in september en oktober). De MNB is echter in eenzelfde bedje ziek als andere centrale banken. De inkt van haar inflatieprojecties is nog niet droog, of ze zijn alweer achterhaald. De MNB hanteert een inflatiedoelstelling van 3% met een tolerantieband van 1%. In oktober stegen de prijzen met 6.5% j/j. In de toelichting na de beleidsbeslissing gisteren gaf vicevoorzitter Virag toe dat de inflatie deze maand zo goed als zeker boven 7% gaat en waarschijnlijk (nog) langer hoog zal blijven dan tot nu gedacht. De Hongaarse centrale bank ziet zich genoodzaakt om het tempo van renteverhogingen opnieuw op te trekken naar 30 bpn (tot 2.1%). Ze laat er geen twijfel over bestaan dat dit de start is van een nieuwe reeks. We houden rekening met maandelijkse verhogingen van minstens 30 bpn tot februari met een evaluatiemoment in maart. Naast de ‘officiële’ renteverhogingen neemt de MNB ook technische maatregelen om onder meer de munt te steunen.

Op het eerste gezicht nam de MNB doortastende actie. Toch reageerde de (wissel)markt in eerste instantie ontgoocheld. Pas na het bekendmaken van de bijkomende maatregelen en het duidelijk toekomstig engagement van Virag op de persconferentie, won de forint (beperkt) terrein. Vanwaar dat gebrek aan markt-enthousiasme? Vooreerst hadden Virag en co de omstandigheden niet mee. De beslissing kwam op het moment dat de dollar en de Amerikaanse rentes een stap hoger zetten na sterke cijfers. Dat weegt dikwijls op munten van niet-kernlanden. In een iets breder perspectief vraagt de markt zich nog steeds af de MNB wel voldoende doortastend optreedt. Zelfs met een beleidsrente van 3.0/3.5% volgend jaar en een hopelijk geleidelijk afkoelende inflatie, blijft de reële rente fors negatief. Die context is in het nadeel voor de munt van een land zoals Hongarije. Bovendien kan het vooruitzicht op beleidsnormalisatie door de Fed in de eerste helft van volgend jaar ook de reële rentes in de kernlanden (zeker de VS, en wie weet zelfs in de EMU) optrekken. Ook dat ondermijnt de relatieve positie van munten zoals de forint. De intenties van de MNB zijn duidelijk. Ze zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat een verdere verzwakking van de forint het inflatieprobleem verergert. EUR/HUF 368/370 (historisch dieptepunt voor de forint) wordt een belangrijke verdedigingslijn. Of dit de start wordt van een blijvende comeback is minder zeker. Een herstel beneden EUR/HUF 360/358 betekent dat de markt de MNB-aanpak niet langer ‘aanvalt’. EUR/HUF 350/345 is een volgende belangrijke referentie, maar om daar te geraken moeten alle dominosteentjes (zowel binnenlands als algemene marktcontext) wel echt juist vallen. 

EUR/HUF: MNB-renteverhoging voorkomt verdere schade voor de forint, maar voorlopig geen euforie.  

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Nieuwe covid-mutant schrikt markten op

Nieuwe covid-mutant schrikt markten op

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.