De BoJ moet een beetje meer Zwitsers zijn

Marktrapport

Met de kop in het zand, volharden in de boosheid, het daglicht ontkennen. Er zijn veel manieren om het beleid van de Bank of Japan (BoJ) te omschrijven. Feit is dat ze na de onverwachte renteverhoging van de Zwitserse centrale bank (SNB) vorige week, nu als enige (van de geavanceerde economieën) zweert bij een blijvend extreem soepel monetair beleid.

Nochtans ontstond er wel wat poeha in de aanloop naar de vergadering vorige week vrijdag. Niet dat de markt uitging van een renteverhoging. Tokio hield de beleidsrente stabiel op -0,1%. Beleggers zagen veeleer een kans voor de BoJ om de bovengrens van tienjaarsrente op te trekken. Of om op z’n minst daarop te zinspelen. De centrale bank plafonneert die rente op 0% en laat een marge toe van 25 bpn aan weerszijden. In het stijgende renteklimaat kwam die bovengrens al meermaals onder druk. De ad hoc-interventies ter verdediging van dat niveau ruimden in april plaats voor formele toewijding: de BoJ koopt elke werkdag zoveel als nodig overheidsobligaties op. Dat blijft samen met de 0,25% limiet onverkort van kracht, zei voorzitter Kuroda op de persconferentie vrijdag. De logica voor die houding klinkt bekend in de oren. Inflatie liep in Japan op tot 2,5% in april en handhaafde zich in mei wellicht op datzelfde niveau (publicatie komende vrijdag). Volgens de BoJ is dat echter hoofdzakelijk het gevolg van energie, voeding en een statistisch effect, zijnde een één jaar lange kostenverlaging die sinds april uit de berekeningsbasis valt. Die inflatie is niet gedreven door aantrekkende lonen en vooral afkomstig van de aanbodzijde. Dat is niet structureel, aldus Kuroda. Zowat elke andere centrale bank hanteerde lang dit mantra van tijdelijke inflatie. De cijfers bewezen hen uiteindelijk het tegendeel. Dat kwam met een andere kost: inflatieverwachtingen braken decennialange records, een duidelijk teken van erosie van de geloofwaardigheid. De BoJ maakt zich wat dat betreft weinig zorgen, integendeel. Ze rekent zelfs op een verdere toename door het groei-ondersteunend beleid en hoopt dat dit zich uiteindelijk vertaalt in hogere lonen en de gewenste vorm van inflatie.

De SNB trad vorige week duidelijk preventief op. Inflatie is er, net zoals in Japan, naar internationale normen nog steeds laag. Maar ze zag hoe monetaire inertie de zaak elders deed escaleren. Dat probeert de SNB te vermijden (lees hier meer). Japan laat zich hier best door inspireren. In tegenstelling tot Zwitserland, kan het eiland namelijk niet terugvallen op een sterke munt. Dat is des te meer een probleem voor landen, zoals Japan, die afhankelijk zijn van buitenlandse, in dollars uitgedrukte energie. Een zwakke munt betekent een bijkomende aanslag op de binnenlandse koopkracht en maait het ondersteunend effect van het monetair beleid onderuit. Zowel het beleidscommuniqué als Kuroda maakten melding van de aanzienlijke yen-depreciatie. Dat gebeurt zelden. Maar de conclusie van de kosten-batenanalyse verandert tot nader bericht niet. De yen stak de teleurstelling niet weg. USD/JPY trok meteen terug richting het hoogste (zwakste voor JPY) niveau sinds 2002 nabij 135. Een technische breuk bleef uit. In een context van consolidatie in de (Amerikaanse) rentes en dollar op korte termijn, werpt dat niveau zich voorlopig op als een belangrijke JPY-steun. Maar als de in de boosheid volhardende BoJ met de kop in het zand het daglicht blijft ontkennen, vrezen we op termijn het ergste.

BoJ gunt Japanse yen geen respijt

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

Britse rentes kiezen de vlucht vooruit

Britse rentes kiezen de vlucht vooruit

Forint blijft sterk na afbouw ‘noodrente’

Forint blijft sterk na afbouw ‘noodrente’

RBNZ laat kiwi dollar fikse prijs betalen

RBNZ laat kiwi dollar fikse prijs betalen