BOJ op zoek naar kwadratuur van de cirkel

Marktrapport

Deze week beslissen de Fed (morgen), de Bank of England en de Zwitserse centrale bank (SNB) (donderdag) en de Bank of Japan (vrijdag) over hun beleid. Niets is nog zeker. Verwachtingen worden in sneltreinvaart bijgesteld. Voor de Fed gaat de markt na een artikel (of moeten we zeggen een lek vanuit de Fed?) in de WSJ uit van de verhoging met 75 bpn! De moeilijke balans tussen vraagerosie en inflatie houdt de verwachtingen voor de BoE op 25 bpn, al ziet de wereld er na de Fed mogelijk ook voor de BoE anders uit. Zelfs voor de SNB is de vraag niet langer of maar wanneer ze de rente verhoogt. Zowat als enige vindt de BOJ tot nader bericht dat het land ontsnapt aan (te) hoge inflatie en het beleid dus extreem stimulerend mag blijven. Op de markten komt die ‘eilandstatus’ van de wel BOJ onder druk, met de vrije val van de yen als ultieme bewijs dat het model op zijn grenzen stoot.

De BOJ ziet de Japanse inflatie vooral als het gevolg van externe factoren (olie- en grondstoffenprijzen). De algemene inflatie trok recent aan tot 2.5% j/j, maar kerninflatie blijft laag (0.8% j/j). Met loonstijgingen beneden 2% voelt de Japanse consument de dalende koopkracht. De BOJ vindt dat ze daarom de vraag moet blijven ondersteunen. De beleidsrente bedraagt -0.1% en de BOJ blijft geld creëren, vooral via aankoop van overheidsobligaties. Op een looptijd van 10-j streeft ze naar rente van 0% met een afwijking van +/-25 bpn. Door de wereldwijde rentestijging staat de bovengrens fors onder druk. De BOJ engageerde zich daarom om onbeperkt obligaties op te kopen en is zo een van de weinige landen die bijkomende liquiditeit creëert. Meer JPY dus. Die liquiditeitscreatie en een oplopend renteverschil met de rest van de wereld stuurden de yen in vrije val. Sinds begin dit jaar verzwakte de munt ongeveer 20% tegen de USD. De consument en de regering zien die zwakke yen steeds meer als oorzaak van koopkrachtverlies. Tot voor kort verdedigde BOJ-voorzitter Kuroda de zwakke yen als zijnde positief voor de economie (export). Daar kwam hij vorige week op terug. Weegt het voordeel voor de export op ten opzichte van de schade voor de binnenlandse vraag en voor de bedrijven die hogere inputkosten niet altijd kunnen doorrekenen? Het ministerie van financiën (MOF) heeft de scherpe daling van de yen in de gaten. De markt is niet onder de indruk. USD/JPY zette gisteren de hoogste koers sinds 2002.

Vrijdag beslist de BOJ over haar beleid. Ze zal de beleidsparameters in principe niet fundamenteel veranderen. In dat geval blijft de yen waarschijnlijk in het defensief. In Japan is niet de BOJ, maar het MOF bevoegd voor wisselkoersinterventies. Als de yen verder verzwakt boven de kaap van USD/JPY 135 (top 2002), neemt de kans op interventies toe. Japan beschikt over uitgebreide deviezenreserves, maar een echte oplossing is dit niet. Het blijft een verhaal van gas geven (BOJ) en remmen (MOF) tegelijkertijd. Het verleden toonde dat interventies tegen de economische fundamenten meestal slechts tijdelijk resultaat opleveren. We verwachten dat ook de BOJ ‘op termijn’ de algemene trend naar minder liquiditeitscreatie en hogere rentes moet volgen. Tot slot nog een kleine anekdote. Een centrale bankier wordt benoemd, en niet verkozen door de het volk. In een recente enquête vond 59% van de ondervraagde Japanners Kuroda omwille van zijn inflatie-aanpak ongeschikt voor job als voorzitter. De tijden (en inzichten) veranderen, ook in Japan. 

USD/JPY: yen op zwakste niveau in meer dan 20 jaar. BOJ-model botst op zijn grenzen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?