1905995344
1905995344

De uitlopers van de rentedaling

Marktrapport

Overheidsobligaties doen het uitstekend deze maand. Vooral de lange looptijden trekken heel wat kooplustigen. De Verenigde Staten nemen dan weer geografisch het voortouw. De dertigjarige rente beleeft de slechtste maand sinds 2011 en de op twee na (1981, 2008) belabberdste november ooit. De voorlopige schade loopt op tot bijna 60 bpn met gisteren een nieuw correctief dieptepunt (4.537%). Het is het laagste niveau sinds de Fed-beleidsvergadering van september. De rentes zetten in de nasleep daarvan nog nieuwe cyclische toppen op de ongemakkelijke waarheid dat het monetair beleid nog lange tijd restrictief blijft (beleidsrente >5% eind 2024). “Hoger voor langer” blijft ons uitgangspunt maar niet (meer) dat van de markt. Vandaag verruimen we onze blik en kijken we naar de gevolgen van die u-bocht op andere deelmarkten.

Het meest evidente slachtoffer van de van origine Amerikaanse rentedaling is de dollar. De handelsgewogen munt streek neer van de éénjarige top ten noorden van 107 richting 103. In dat proces sneuvelde steun op 105.51, 104.38 en 103.46. Uit het gestage herstel van EUR/USD vorige maand ontsproot een stevige klim vanuit de lage 1.05 richting weerstand in de buurt van 1.096. Het muntenkoppel beukt en een breuk hoger richting de symbolische 1.10 is reëel. De dollar heeft geen antwoord tegen het Britse pond (GBP/USD van 1.21 naar +1.26) en legt zelfs de duimen tegenover de Japanse yen. De depreciatie van een 33-jarige top op USD/JPY 151.72 tot 148.38 brengt fundamenteel wel weinig zoden aan de dijk voor de armlastige JPY. Ook munten van opkomende landen spinnen garen bij de dollarverzwakking. Een gewogen mandje van 10 munten van Afrika over Centraal-Europa en Azië tot Latijns-Amerika herstelde sinds het dieptepunt van oktober zo’n 4%.

Om in de sfeer van (historische) betaalmiddelen te blijven: goud rondde laatst de kaap van $2000/ons. De weg naar het record van $2075 (2020) is technisch zonder obstakels. Beleggers in goud ontvangen daarop geen intrest. Lagere (reële) rentes verminderen m.a.w. de opportuniteitskost. Het compenseert de minder grote aantrekkingskracht van het edele metaal als bescherming tegen inflatie nu die niet meer aan extreem hoge niveaus noteert. Daarnaast zorgt de onverzadigbare goudhonger van centrale banken voor een stok achter de deur. Landen als Rusland, China, Turkije en India kopen in het kader van (weg)diversifiëring (uit de USD) op in bulk.

De beurs is nog zo’n duidelijke winnaar. Europese indices zoals de EuroStoxx50 naderden tot op minder dan 1% van belangrijke weerstand in de omgeving van 4400 en amper 2.5% van de huidige jaarpiek (4491, 16-jarig record). De S&P500 (VS) is 1% verwijderd van de 2023-hersteltop en 5.5% van het recordniveau in 2022. De sterke aandelenprestaties zijn het gevolg van een blind vertrouwen in de monetaire beleidsmakers. De markt rekent op hun kunde om tijdig de 2%-(kern)inflatiedoelstelling te bereiken en terwijl een economisch Wile. E Coyote moment te vermijden. Onze mening ter zake kent u. Maar de onderstroom in de markt is momenteel erg sterk met weinig aanleidingen voor een kentering op korte termijn, integendeel. Het is best mogelijk dat de believers later deze week hun case - nog één keer - verstevigd zien in de inflatiecijfers langs weerszijden van de Atlantische Oceaan.

Goud ($/ons) rondde onlangs opnieuw de kaap van $2000

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?