Hongaarse forint met de rug tegen de muur

Marktrapport

De Hongaarse forint sloot gisteren aan de op één na zwakste koers ooit (EUR/HUF 390). Enkel in de week na de start van de Russische invasie in Oekraïne stonden nog zwakkere niveaus op de tabellen. Premier Orban was boosdoener van dienst. Gesterkt door zijn verkiezingsoverwinning tegen de verenigde oppositie, trok hij hard van leer bij de eerste zitting van het nieuwe parlement.

Vooral de EU moest het ontgelden. Hongarije steunt het voorgestelde energie-embargo tegen Rusland niet en weigert om wapens te sturen naar Oekraïne. Daarnaast zullen de spanningen met de Europese Commissie niet meteen ontdooien. De Commissie blokkeert al €7 miljard fiscale steun aan Hongarije omwille van corruptie-aantijgingen. “God, geluk en Victor Orban” was/is lang een succesformule geweest tot bedrijfssucces in Hongarije. De bedragen kunnen nog hoger oplopen als de EC Hongarije ook straft omwille van inbreuken tegen de rechtspraak.

Orban kan de Europese middelen nochtans goed gebruiken om het gat in de Hongaarse begroting te helpen dichten. In de aanloop naar de verkiezingen schuwde hij de inspanningen niet om de Hongaarse kiezer aan zijn kant te houden. Subsidies en prijsplafonds vertragen de uitholling van de Hongaarse koopkracht ondanks inflatie van 9.5% j/j in april. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Europa trekt zich in Hongarije wel een opwaartse loonprijsspiraal op gang. Meest recente cijfers (februari) toonden een toename van de gemiddelde brutolonen met 31.7% j/j (inclusief eenmalige uitkeringen).

Vanochtend toonden eerstekwartaal BBP-cijfers dat de fiscale steun zich vertaalde in sterke groei. Op kwartaalbasis steeg het BBP net als eind vorig jaar met een dikke 2%. Dat staat in schril contrast met de 0.3% kw/kw die de EMU liet optekenen. Het Hongaarse statistische bureau publiceerde voorlopig enkel de productiebenadering van de BBP-groei. Diensten en de verwerkende nijverheid trokken de kar. Dat wijst in principe op goede bijdrages van consumptie en (netto-)export.

De Hongaarse forint profiteert niet van de cijfers. Hij doet het wel iets beter, maar dat heeft meer te maken met het positievere risicoklimaat. De Europese beurzen herstellen tot 1.5%. De munt kijkt vooral in de richting van de centrale bank (MNB) om weerwerk te bieden. Vicevoorzitter Virag pleitte vandaag voor positieve reële rentes. Zowel in maart als april verhoogde de MNB de beleidsrente met 100 basispunten (tot momenteel 5.4%). Dat verschroeiende tempo kan ze volgens Virag niet aanhouden. De rentemarkt houdt rekening met een beleidsrente van meer dan 8% eind dit jaar. Om de munt sneller een reddingsboei toe te werpen, kan de MNB opnieuw schakelen met haar wekelijkse depositorente, een beproefd recept uit het recente verleden. Ze bedraagt momenteel 6.45% en kan donderdag worden opgetrokken. De forint kan elke vorm van steun gebruiken.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/HUF: forint noteert aan historisch zwakke koersen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB: een (harde) reality-check

MNB: een (harde) reality-check

Geen respijt voor de wereldeconomie

Geen respijt voor de wereldeconomie

Dollar zet opkomende landen onder druk

Dollar zet opkomende landen onder druk

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas