Is 0.1% inflatie 20 basispunten waard?

Marktrapport

De Amerikaanse inflatie voor oktober (en november) samen met twee arbeidsmarktrapporten stonden aangevinkt als ‘bepalend’ in het debat of de Fed de rente in december nog een laatste keer zou (moeten) verhogen. Ondanks een neutrale analyse van voorzitter Powell op de persconferentie na de beleidsbeslissing van 1 november (onveranderd op 5.25%-5.50%), achtte de markt de kans op een laatste verhoging toen al onwaarschijnlijk. De eerste reality-check, de payrolls twee dagen na de Fed-vergadering, versterkte het ‘eenrichtingsverkeer’ op de markten ondanks deftige arbeidsmarktcijfers: van hoger voor langer, naar sneller lager. Fed-voorzitter Powell (en anderen) temperden het marktenthousiasme nog: één zwaluw maakt de lente niet. De rentedaling pauzeerde.

De Amerikaanse inflatiecijfers veegden gisteren opnieuw alle nuancering van de tafel. De algemene inflatie koelde af tot 0.0% m/m en 3.2% j/j (van 3.7%). Dat is goed nieuws al is de daling in belangrijke mate schatplichtig aan een positieve vergelijksbasis met vorig jaar en de daling in de olieprijs. De kerninflatie vertraagde tot 0.2% m/m en 4.0% j/j (van 4.1%). Beide data waren zeggen en schrijven 0.1 ppt beter dan de marktverwachting. Statistisch gezien is dat verwaarloosbaar, maar markten trokken een andere conclusie. Die 0.1% positieve afwijking was niet minder dan 20 bpn bijkomende rentedaling waard. De markt gaat er vanuit dat centrale banken (inclusief de Fed), weinig van hun ‘almacht’ hebben verloren en op weg zijn naar de ‘perfecte zachte landing’. In dat scenario is een bijkomende renteverhoging volledig overbodig. Het perfecte inflatiepad maakt volgens de prijszetting na de cijfers gisteren zelfs al ruimte voor een eerste renteknip in mei en cumulatieve verlagingen van een volle 1.0% tegen eind 2024. Het hoger voor langer mantra van de centrale bankiers werd op twee weken tijd bij het groot huisvuil gezet. Het scenario van de zachte landing en soepelere monetaire condities stuurden de Amerikaanse beurzen tot meer dan 2% hoger. Belangrijke weerstandsniveaus (o.a. 4400 S&P) werden weggeblazen. Einde van het twijfelende sell-on-uptickspatroon dat zich sinds augustus ontwikkelde.Lagere (reële) rentes en de run naar risicoactiva zetten ook de dollar pootje lap. EUR/USD veerde op van 1.07 tot 1.0875.

Moraal van dit verhaal? Inflatie koelt af en dat is goed. Of dat onmiddellijk betekent dat ook de ‘last mile’ van 3%+ richting 2% na de recente cijfers verzekerd is, is verre van een uitgemaakte zaak. Het inflatiepad wordt de volgende maanden waarschijnlijk ‘hobbeliger’ omdat de positieve basiseffecten vergeleken met vorig jaar afnemen. Een scenario waarin de (Amerikaanse) economie een recessie vermijdt, geeft de Fed bovendien alle reden om eerder wat langer de kat uit de boom te kijken dan de teugels vroegtijdig te vieren. Het is niet de taak van de Fed om de beurzen te sturen, maar we hebben een sterk vermoeden dat Powell en co op dit punt in de monetaire cyclus nog niet echt zitten te wachten op een versoepeling van de financiële condities. Als de data op korte termijn soft blijven (bv. Amerikaanse kleinhandelsverkopen deze namiddag), kan de markt gerust nog even op het huidige elan doorgaan. Toch is er na gisteren een meer dan stevig voorschot genomen op een perfecte-wereldscenario. 
 

EUR/USD: (hoop op) perfecte-wereldscenario haalt dollar onderuit.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA zet de zaken op scherp

RBA zet de zaken op scherp

Après nous, le déluge

Après nous, le déluge

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas