Nieuwe (CNB-)bazen, nieuwe wetten?

Marktrapport

Aleš Michl. De naam doet de Tsjechische munt huiveren. Vorige week vrijdag opperden Tsjechische media dat de man wel eens de nieuwe voorzitter van de Tsjechische centrale bank (CNB) kon worden. Ze deden hun huiswerk goed, want afgelopen woensdag benoemde Zeman, de Tsjechische president, Michl als opvolger van Rusnok. Zijn termijn eindigt in juni. De Tsjechische kroon reageerde erg negatief op het nieuws. EUR/CZK ging ervandoor als een tweetrapsraket met in de tank een CZK-verlies van telkens +/-2%. Het muntenpaar sloot vrijdag boven 25 t.o.v. 24,58 bij sluiting de dag eerder. Eergisteren kwam er een scheut bij toen EUR/CZK richting 25,50 trok. Het was het zwakste niveau voor de kroon sinds de Russische invasie. Net als toen, reageerde de CNB met interventies. “Om een langetermijnverzwakking van de kroon te vermijden tegen de achtergrond van hoge inflatie”, valt sinds gisteren te lezen op de website. EUR/CZK dook vervolgens terug beneden 25.

Wie is die Michl? De externe economische raadgever van de voormalige Tsjechische premier Babiš is geen onbekende. Sinds december 2018 bekleedt hij een post als een van de zeven leden van het CNB-bestuur. Dat betekent dat hij mee verantwoordelijk is voor de agressieve verstrakkingscyclus. Op minder dan één jaar tijd trok de centrale bank in recordtempo de beleidsrente op van 0,25% tot een voorlopige 5,75% (lees hier meer). Dat is nodig in de strijd tegen inflatie. De gemiddelde prijsstijging liep in april op tot 14,2% - het snelst sinds 1993. Maar “mee verantwoordelijk voor” is nog anders dan “pleitbezorger zijn van”. Al bij aanvang van de rentecyclus stemden twee bestuursleden systematisch tegen élke verhoging: Oldřich Dědek en … juist, ja.

Volgens Michl (en Dědek) is de inflatie hoofdzakelijk extern en kostengedreven. Het is het gevolg van spaak gelopen productiekettingen – een erfenis van de pandemie – en uit de pan swingende grondstofprijzen. Beide elementen vallen buiten de invloedsfeer van de centrale bank. Michl herhaalde dat tijdens zijn toespraak na de benoeming. Het is niet meteen de neutrale boodschap die je van een voorzitter normaal verwacht. Toch gaat de inflatielogica niet volledig op. Het gaat voorbij aan de oververhitte arbeidsmarkt die via sterke loonstijgingen de private consumptie min of meer op niveau houdt. Bovendien beïnvloedt de aanhoudend hoge inflatie de verwachtingen, zowel in de financiële als de reële economie. Dat is het wederwoord van een nog voorlopige meerderheid in het beleidscomité.

We schrijven “voorlopige” want het bestuur wordt nog grondiger door elkaar geschud. Behalve over de weldra vacante positie van Michl als bestuurslid, beslist president Zeman ten laatste eind juni over het lot van leden Nidetzky en Benda. Hun termijn verloopt binnenkort. Verlengen kan maar is onzeker. Zeman uit steeds meer kritiek op het strikte monetair beleid. Laat hij hiermee in zijn kaarten kijken? Voor een formele conclusie is het afwachten op de uiteindelijke keuze. De markten vrezen wel al voor een regimeshift. De CNB houdt in juni nog een laatste vergadering in de huidige constellatie. Ze maakt van die gelegenheid maar beter goed gebruik.

EUR/CZK: officiële benoeming van nieuwe voorzitter maait de Tsjechische kroon onderuit; CNB intervenieert.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vraag- versus aanbodgedreven inflatie

Vraag- versus aanbodgedreven inflatie

De laatste rechte lijn

De laatste rechte lijn

Ieder diertje zijn pleziertje

Ieder diertje zijn pleziertje

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes