Riksbank haalt trukendoos boven

Marktrapport

Tot voor kort was de Zweedse kroon één van de kneusjes onder de munten van de ontwikkelde landen. Op de vooravond van de Riksbank-rentebeslissing van 21 september noteerde de kroon binnen handbereik van de psychologische kaap van EUR/SEK 12, een historisch nooit geziene koers, zwakker dan tijdens de financiële crisis. De kroon verloor dit jaar opnieuw meer dan 6% tegen de euro. In 2022 leverde de munt ook al 8% in. Sinds die bewuste 21 september veerde de Zweedse munt ‘plots’ zo’n 3.5% op. Heeft de Riksbank het licht gezien? Treedt ze eindelijk doortastend op en geeft ze prioriteit aan inflatie? Niets is uitgesloten, maar de communicatie na de beleidsbeslissing was weinig verschillend van wat we ondertussen gewend waren. De Riksbank zette wel een joker in.

Eerst kort naar de fundamentele kant van het verhaal. Ondanks recent iets betere inflatiecijfers (CPIF, met vaste rentekost -0.1% m/m & 4.7% j/j; kerninflatie 7.2%) blijft de inflatie te hoog. Met het voorbeeld van de ECB voor ogen, verhoogde de Riksbank de rente met 25 bpn tot 4%. Ondanks een ondermaatse groei (-0.8% verwacht voor dit jaar en een verdere contractie (-0.1%)in 2024) blijft de CPIF-inflatie ook volgend jaar 2.5%. De onderliggende inflatie blijft zelfs kort bij 3%. Inflatie die ‘hopelijk’ pas tegen 2025 terugkeert richting 2% verplichtte de Riksbank om de deur open te houden voor een bijkomende verhoging. De centrale bank ziet de beleidsrente volgend jaar ‘gemiddeld’ op 4.1%. Een dubbeltje op z’n kant dus die eventueel bijkomende verhoging en niet echt het monetaire signaal om de kroon uit het slop te helpen. Die toonde in eerste instantie weinig enthousiasme.

Naast het monetaire verhaal, trok de Riksbank ook de doos van de financiële spitstechnologie open. In het kader van het beheer van haar deviezenreserves kan ze over een periode van 4 tot 6 maanden ongeveer een kwart van die reserves (€2 mld en $8mld) indekken om te voorkomen dat de waarde ervan daalt in geval van een (door de Riksbank verwacht/verhoopt) herstel van de kroon. De Riksbank benadrukt dat de operatie enkel een act van risicobeheer is en los staat van het monetair beleid. Het label wisselkoersinterventies wordt uiteraard helemaal niet vermeld. Toch is het niet zo gebruikelijk dat een centrale bank dit soort operatie op deze manier aankondigt en uitvoert.

Ook al krijgt de actie het label van risicobeheer, de effecten op korte termijn komen overeen met die van wisselkoersinterventies die Zweedse kronen uit de markt halen. Ze koopt grosso modo SEK 20 mld/maand. Ter vergelijking: de obligatieverkopen voor de afbouw van de balans in het kader van haar monetair beleid werden sinds vorige maand opgetrokken tot SEK 5 mld/maand. Toegegeven, we vergelijken appelen met citroenen, maar het zegt wel iets over de omvang van die technische operatie. De start zorgde er vorige week al voor dat een aantal SEK-shorts in de markt het wijselijk vonden om de posities wat af te bouwen. De SEK-aankopen van de Riksbank kunnen op korte termijn een bodem leggen voor de kroon. De top van EUR/SEK 12.00 lijkt even veilig. De aankopen lossen natuurlijk het probleem niet op dat de kroon voor externe investeerders weinig aantrekkelijk blijft door een te lage reële rente. Zeker als de rentes in de kernlanden lang hoog blijven (VS boven 5% tot eind volgend jaar), kan de kroon na het afronden van de aankopen opnieuw onder druk komen. EUR/SEK 11.40 is een eerst SEK-weerstand op de grafieken. 

EUR/SEK: kroon krijgt steun van RB ‘risicobeheer’

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?