Zwitserse frank corrigeert na SNB-pauze

Marktrapport

Door de inflatie aan beleidsbeslissingen eind vorige week bleef de Zwitserse centrale bank (SNB) onder de radar. Ze buigt zich nochtans maar vier keer per jaar over het beleid. De SNB hield de beleidsrente onveranderd nadat ze die sinds juni vorig jaar optrok van -0.75% tot 1.75%. In juni suggereerde voorzitter Jordan dat een bijkomende renteverhoging nodig was, maar die orthodoxe laatste stap tot 2% kwam er voorlopig niet.

In tegenstelling tot veel andere centrale banken staat de SNB niet onder druk om haar inflatiegeloofwaardigheid te bewijzen. Inflatie bedroeg in augustus 1.6%; binnen de 0%-2% band die ze nastreeft. De pauze was ingegeven door een iets lager inflatiepad vergeleken met juni. De SNB verwacht inflatie eind dit jaar op 2%. Voor 2024 gaat ze uit van een gemiddelde inflatie van 2.2% maar met een vertraging in de tweede jaarhelft. In 2025 daalt de inflatie met 1.9% opnieuw beneden het plafond van 2%. De groei staat onder druk. Voor 2023 verwacht de SNB amper 1%. De economie draait nog iets boven haar capaciteitsbezetting, maar die overbenutting normaliseert. Jordan benadrukte dat de inflatiedynamiek en niet de groei het beleid bepaalt. Gezien de krappe marge in de inflatievoorspelling en opwaartse inflatierisico’s, behoudt SNB de optie van een verhoging. Ze blijft ook bereid in de wisselmarkt te interveniëren via de aankoop van CHF als dat nodig is om het monetaire beleid te versterken.

Daarmee belanden we aan bij de rol van de frank in het SNB beleid. De sterke munt hielp de inflatie op het huidige lage niveau te houden. Vraag is hoeveel je van de munt mag verwachten. Hier viel ons op dat de SNB naast lagere groei, ook de lagere externe inflatie vermeldde bij de verlaging van het inflatiepad. Het is te kort door de bocht om te concluderen dat de sterke CHF de directe reden was voor de pauze. We kunnen ons wel inbeelden dat voor de SNB de sterke frank (meer) dan zijn deel heeft gedaan om de inflatie onder controle te houden. Een beperkte correctie geeft wat ademruimte aan de verwerkende nijverheid en is geen probleem voor de SNB. We verwachten niet dat ze onmiddellijk tot bijkomende wisselkoersinterventies zal overgaan. Dat is mogelijk pas aan de orde als de frank “verzwakt” tot niveaus van begin dit jaar (EUR/CHF 1.00/1.01). CHF ‘geniet’ momenteel van een marginaal positieve reële beleidsrente. Zeker in een context van globale aantrekkende reële rentes houden we nog steeds rekening met een laatste SNB-verhoging tot 2%.

Traditioneel speelt CHF een rol als veilige haven in tijden van financiële onrust. Risico-activa kregen recent steeds meer tegenwind. Tegen de dollar kan de frank niet op. In de nabijheid van de eurozone kan CHF die rol iets gemakkelijker vervullen. In dit verband houden we onder meer de intra-EMU kredietrisicopremies in het oog. Hogere risicopremies voor landen als Italië kunnen er toe leiden dat kapitaal even zekerheid zoekt aan de rand van de eurozone. Vanuit technisch oogpunt dient EUR/CHF 0.9842 zich aan als een eerste technische weerstand/steun voor de frank. Een correctie, maar voorlopig ook niet meer dan dat.
 

EUR/CHF: frank corrigeert na ‘wait-and-see’ van SNB.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?