2113489589
2113489589

Zwakke PMI’s met een gouden randje

Marktrapport

De Europese PMI’s noteren hoog op de rangorde van onderwerpen in deze rubriek. De vertrouwensindicatoren staan hoog aangeschreven bij de markt en analisten omwille van hun voorspellende kracht en uiterst tijdige oplevering. Vandaag leggen we de op vrijdag gepubliceerde lezing voor september onder het vergrootglas.

Zwak maar met een gouden randje, dat is de essentie. De overkoepelende PMI strandde in de laatste maand van het huidige kwartaal op 47.1. Het is het vierde cijfer op rij beneden 50 (= krimpende economie) maar wel de eerste verbetering t.o.v. vorige maand sinds april van dit jaar. O.b.v. de cijfers voor juli, augustus en september ramen de PMI-onderzoekers dat de Europese activiteit met 0.4% kw/kw kromp. Het zwaartepunt van de contractie ligt al een hele tijd in de maakindustrie (43.4, verwaarloosbare daling t.o.v. augustus). De sector is gevoelig een de afkoelende (wereld)vraag en levert vooral vanuit de bestaande voorraden i.p.v. productie. Maar eindige voorraden moeten op een bepaald moment opnieuw worden aangevuld. Volgens de vraagstellers zijn we slechts enkele maanden verwijderd van dit omslagpunt. Het is een kritieke randvoorwaarde in het herstel van de sector. In tussentijd kalft de tewerkstelling er wel nog af. Dat is in tegenstelling tot de dienstensector waar het personeelsbestand wel nog nipt groeide. Dat gebeurt in een context waar de orderboekjes aan het snelste tempo sinds de lockdowns leeglopen. Maar de grote aanwervingsproblemen van niet zo lang geleden weerhoudt bedrijven vandaag van massale ontslagen (labour hoarding in het jargon). Dit verklaart overigens waarom de arbeidsmarkt ondanks de economische afkoeling goed standhoudt, niet alleen in Europa. De activiteit in de sector staat nog steeds onder druk (48.4) maar de optimisten merken op dat de situatie iets minder nijpend is in vergelijking met augustus (47.9). Een onverwachte meevaller.

Dit zijn voor alle duidelijkheid géén PMI’s om vrolijk van te worden. Het uiterst zwak optimisme voor het komende jaar illustreert dat de eventuele uitbodeming van de dip nog maar pas begint. Ze is kwetsbaar voor schokken allerhande. Maar de signalen zijn er en dat is wat de markt oppikt. Nationale publicaties toonden bovendien dat Duitsland het voortouw in de verbetering nam. Het is een welkome verandering in de economische grootmacht. De PMI-publicaties eindigen de analyse traditioneel met de prijsdeelreeksen. In een korte maar krachtige uitsmijter lezen we dat lonen en opgelopen brandstofkosten de inputkosten voor de dienstensector scherp doen oplopen. Dit riskeert het huidige disinflatieproces te verstoren.

Markten reageerden volgens het boekje. Na een beperkte stijging op vrijdag gaan de Duitse rentes vanmorgen vlot op hetzelfde elan verder. Er komt tussen 1 en 5 basispunten bij over de volledige curve. De korte looptijden verbinden hun lot aan de ECB-beleidsrente en stabiliseren nabij de recente toppen. De Duitse tienjaarsrente valt de vorige cyclische top in de buurt van 2.78% aan. Een breuk hoger impliceert in eerste instantie een terugkeer richting 3%. De dertigjarige variant (2.94%) is daar een zucht van verwijderd. Die curvebeweging past volledig in het nieuwe, hier ondertussen meermaals geëtaleerde marktparadigma. De natuurlijke rentedrift hoger is sterk. De Europese inflatiecijfers aanstaande donderdag en vrijdag kunnen die trend helpen bestendigen.

Duitse tienjaarsrente valt cyclische top aan in aanloop naar Europese inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?