vlagecBOE
vlagecBOE

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Marktrapport

Twee centrale banken gingen gisteren tegen de “hoger voor (veel) langer” verhaallijn in. De Zwitserse centrale bank (SNB) en de Bank of England (BoE) hielden de rente onveranderd op respectievelijk 1.75% en 5.25%. Met inflatie van 1.6% en een sterke CHF heeft de SNB manoeuvreerruimte. De BoE heeft die vrijheidsgraden niet, maar waagde het ook om uit het monetaire gelid te treden. Het pond heeft het geweten. 

Na 14 opeenvolgende renteverhogingen hielden Bailey en co de rente dus stabiel. In een 5-4 stemming gaf de stem van voorzitter Bailey de doorslag. Opnieuw een voorbeeld van Bailey’s marktreputatie als ‘unreliable boyfriend’? Het is maar hoe je het bekijkt. Tot voor kort was zijn analyse inderdaad dat het prioritair was om de inflatie snel terug te dringen. Tegelijk gaf de BoE al een tijd een ambigu signaal over verdere verstrakking. Hoewel inflatie nog mijlenver van de 2%-doelstelling verwijderd was/is, waren verdere verhogingen conditioneel aan een scenario waar de inflatie minder snel afkoelde dan waar de BoE rekening mee hield. Tot juli was er weinig discussie. De inflatie vertraagde veel te traag om een rentepauze te verantwoorden. In een hoorzitting voor het parlement eerder deze maand klonk Bailey optimistisch dat inflatie vanaf nu wel snel zou afkoelen. De lager dan verwachte inflatiecijfers voor augustus (headline 0.3% m/m & 6.7% j/j, kern 6.7% van 6.9%), gaven de monetaire duiven binnen het comité het gedroomde argument om de ‘onveranderd-goal’ binnen te koppen. Voor hen bleek Bailey alvast wel een ‘reliable boyfriend’. In haar argumentatie ziet de BoE recent nog een aantal ontwikkelingen (lagere groei, eerste schuchtere tekenen van afkoeling in de arbeidsmarkt) die de inflatiedaling kunnen bestendigen. Onverwacht hogere lonen worden als niet consistent met andere data van de tafel geveegd. In de visie van de BoE verandert ook de hogere olieprijs de neerwaartse inflatiedynamiek niet ten gronde. Een selectieve lezing van de feiten? Time will tell. De conclusie luidt dat het monetair beleid (tot nader bericht) voldoende restrictief is.

De (niet-)actie van de BoE gisteren bevestigt het gevoel dat groei naast inflatiebestrijding een sterke secundaire doelstelling is. De BoE bevindt zich nog steeds in data-afhankelijke modus. We zijn dan ook benieuwd of de vijf BoE-leden die nu stemden voor een pauze, op hun stappen terugkomen wanneer de inflatiecijfers een van de volgende maanden opnieuw boven de verwachting uitkomen. De markt ziet alvast nog maar een 50-50 kans op een bijkomende laatste verhoging met 25 bpn. De tactiek van de BoE om te anticiperen op een ‘automatische’ daling van de inflatie staat in schril contrast met de aanpak van bijvoorbeeld de Fed. Die wil inflatie indijken via een aanzienlijke positieve reële rente. Dat maakt het pond - een relatief kleine, minder liquide munt van een land met een structureel extern tekort - kwetsbaar, zeker in een risk-off context. Een zwak PMI-vertrouwen zette sterling vanmorgen verder onder druk. EUR/GBP nadert de top van de 0.8493/0.8701 handelsband. Bij een breuk is 0.8875 de volgende referentie op de technische grafieken.
 

EUR/GBP test top zijwaartse handelsband, met dank aan de BoE.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Glapinski is de Sint niet

Glapinski is de Sint niet

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

De wegzakkende scores van PISA

De wegzakkende scores van PISA

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel