Daar is die vermaledijde brexit weer

Marktrapport

De Noord-Ierse parlementsverkiezingen haalden een oude koe uit de sloot: de Britse dreiging om éénzijdig bepaalde delen van het brexitakkoord op te zeggen. Covid-feestjes, de Britse koopkrachtcrisis en de normalisatiecyclus van de Bank of England duwden de brexit in de vergeethoek. De Britse tories steken opnieuw een tandje bij na de lokale verkiezingen van vorige week. Ze verloren terrein, hoewel niet tegen hun belangrijkste tegenstander Labour. Vooral de liberalen en de groenen gingen erop vooruit.

De (Noord-)Ierse republikeinen van Sinn Féin gingen met alle aandacht lopen. Voor het eerst kwamen ze als grootste partij uit de bus (29% van de stemmen en 27 zetels (onveranderd)) in plaats van de Union Jack-minnende DUP (21.3% en 25 zetels (-3)). De kiem voor een eengemaakte Ierse republiek is ondanks de symbolische overwinning niet gelegd. Sinn Féin won de verkiezingen door in te zetten op de koopkracht, terwijl DUP ze verloor door een versplintering van de unionistische stem. De winst voor centrumpartij Alliance – die zich afzet tegen de hokjesgeest pro-Ierland, contra-VK en vice versa – past in de globale tijdsgeest die haar rug keert tegen tweepartijsystemen.

Naar de letter van het Goede Vrijdagakkoord levert Sinn Féin nu de premier en DUP de vicepremier. In praktijk hebben beiden evenveel zeggenschap in het verplichte verstandshuwelijk. De kans dat binnenkort een nieuwe regering ingezworen wordt is echter klein. De DUPj weigert deelname zolang het Noord-Ierse protocol onder de huidige vorm blijft bestaan. Theresa May beloofde de DUP in ruil voor toen cruciale stemmen voor haar brexitakkoord dat het VK onscheidbaar is. Uiteindelijk kwam huidig premier Johnson op die belofte terug waardoor de Ierse zee fungeert als (douane)scheiding tussen het Britse vasteland en (Noord-)Ierland. Het VK dreigde er vroeger al mee om bepaalde delen van het brexitakkoord eenzijdig op te zeggen of te willen heronderhandelen. Sinds de lokale verkiezingen van eind vorige week is er opnieuw wat meer haast bij langs Britse kant.

Bronnen dicht bij de Britse regering suggereren dat het VK volgende week al de trekker wil overhalen. Het zette de EU er bij monde van vicepresident Sefcovic gisteren zelfs toe aan om een uitzonderlijk communiqué te publiceren. De EU wil gerust met het VK aan de onderhandelingstafel om de praktische implementatie van het protocol bij te sturen (vb uitzonderingen voor de farmasector), maar onderstreept dat tabula rasa geen optie is. Het Noord-Ierse protocol is één van de hoekstenen van het brexitakkoord en zal dat in haar huidige vorm blijven. Geen protocol, geen akkoord.

En zo steekt de brexitdraak nog maar eens zijn kop op. Voor het Britse pond is het een kopzorg meer. The queen’s money kwam vorige week na de BoE-vergadering in de problemen en geraakt maar moeilijk onder de druk uit. Het volgende weerstandsniveau voor EUR/GBP is nabij op 0.86. Daarna kijken we richting 0.8721.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/GBP nadert/test belangrijke weerstand rond 0.86. Brexit is opnieuw een kopzorg

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

De laatste rechte lijn

De laatste rechte lijn

Ieder diertje zijn pleziertje

Ieder diertje zijn pleziertje

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

RBNZ roeit tegen de stroom in

RBNZ roeit tegen de stroom in