“Verrassing”: de CNB verrast

Marktrapport

Verrassen kunnen ze als de besten, die Tsjechen. Vorige week trok de Tsjechische centrale bank (CNB) de rente met 75 basispunten op tot 5,75%. De verwachting was voor een naar Tsjechische normen meer gematigde stap van 50 bpn. Dat suggereerden trouwens ook CNB-gouverneur Rusnok en zijn rechterhand Niedetzky tijdens hun meest recente publieke optredens.

De CNB week in de uiteindelijke beleidsbeslissing wel al vaker af van die, weliswaar onofficiële, communicatie. Maar dat ze zich deze keer liet bijstaan niet door één, maar twee macro-economische scenario’s is een pak zeldzamer. In het basisscenario versnelt inflatie gevoelig meer dan wat ze in februari neerpende. Prijzen kunnen in juni tot 15% stijgen. Maar Tsjechische inflatiecijfers van deze morgen steken de CNB nu al rechts voorbij. In april klom het gemiddelde prijspeil met 14,2% tegenover de 13,8% die de centrale bank vorige week voorspelde. Het is de scherpste stijging sinds de opdeling van de republiek Tsjecho-Slovakije in twee individuele landen in 1993. Het duurt tot in de tweede jaarhelft van 2023 vooraleer de doelstelling (2% +/- 1 ppt marge) opnieuw bereikt wordt. Behalve van kalmerende grondstofprijzen en herstellende productiekettingen, is dit het verhoopte resultaat van een voldoende afgekoelde binnenlandse economie en arbeidsmarkt. Maar daarvoor moet de beleidsrente, althans volgens het model, aan het eind van dit kwartaal 8%+ bedragen. Zo’n agressieve rentezetting is een mathematisch gevolg van de korte CNB-beleidshorizon: amper één jaar. De economie betaalt daar een stevige prijs voor onder de vorm van een krimp in de tweede jaarhelft. Dat maakt zelfs de meest uitgesproken haviken ongemakkelijk. In het alternatieve scenario verlengt de CNB die beleidshorizon met één à twee kwartalen. De uiteindelijke beleidsrente hoeft dan niet veel hoger meer (<6%) om inflatie richting doelstelling te herleiden, zij het pas in 2024. Het scenario veronderstelt wel dat ook in dit geval de inflatieverwachtingen verankerd blijven. En daar heeft de CNB ernstige twijfels bij. Ze verhoogde de rente daarom meer dan de modelmatige suggestie.

De CNB koos voor een middenweg. Het is atypisch voor de notoir orthodoxe centrale bank maar kenmerkend voor de context waar vele andere centrale banken mee worstelen: hoge inflatie en afzwakkende groei. Het vertaalde zich in een opmerkelijke wijziging van de inflatierisico’s: die zijn niet langer enkel opwaarts georiënteerd. Voorlopig neemt de centrale bank zich wel nog steeds voor om de rente voort te verhogen.

Sinds de beleidsvergadering tot en met vandaag trokken de Tsjechische geldmarktrentes aanzienlijk hoger. Aan het heel korte eind (< 1 jaar) spreken we over 75 bpn. De Tsjechische rentecyclus is kortbij maar nog niet op z’n einde. We verwachten nog een laatste renteverhoging in juni van 25 bpn met duidelijke risico’s voor meer. Economisch omwille van de inflatie, maar ook tactisch omdat gouverneur Rusnok in juni afzwaait. In de wandelgangen circuleerde vorige week de naam Ales Michl als zijn opvolger. Michl staat te boek als een grote monetaire duif. Die geruchten beïnvloedden de Tsjechische rentes nauwelijks tot niet. Het zorgde, in combinatie met de risk-off, wel voor een scherpe herpositionering in de Tsjechische kroon. EUR/CZK trok van 24,58 tot voorbij 25. We blijven niettemin constructief over de kroon. De CNB-rentesteun dient als mooie buffer in het huidige onzekere klimaat.

EUR/CZK: kroon geniet een stevige rentebuffer in huidig onzeker klimaat.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

EUR/USD op zoek naar een bodem

EUR/USD op zoek naar een bodem

Wees voorzichtig met wat je wenst

Wees voorzichtig met wat je wenst

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?