Ook RBA-dominosteentje valt…

Marktrapport

Voortschrijdend inzicht. We vermeldden het hier al meermaals. Het is voor centrale bankiers moeilijk om een elegante, voor de meest economische actoren interessante, verhaallijn op te geven. Wat is er beter dan een (‘goed onderbouwde’?!) theorie die stelt dat een eventueel inflatieprobleem vooral gevolg is van factoren die buiten je invloedsfeer liggen en dat uiteindelijk zichzelf wel oplost. Afwachten tot de storm overwaait en niemand onnodig pijn doen door de rentekost te verhogen is dan de ‘logische best practice’. De Zweeds Riksbank en de Reserve Bank of Australia (RBA) voerden tot voor kort een arsenaal argumenten aan die hen toelieten het beleid niet te verstrakken. Op een bepaald ogenblik valt het daglicht echter niet meer te ontkennen. Vorige week gooide de Riksbank de handdoek (+ 25 bpn) in de ring. De RBA legde naast hoge inflatie lang veel nadruk op sterkere loonstijgingen als een voorwaarde om het beleid te verstrakken. Nieuwe loondata volgen pas binnen twee weken. Parlementsverkiezingen op 21 mei dienden ook als excuus om de monetaire U-bocht nog even uit te stellen. Quod non. Trop is te veel.

De Australische inflatie steeg in Q1 met 2.1% kw/kw tot 5.1% j/j. Ook de kerninflatie brak boven de 2-3% RBA-doelzone (3.7% j/j). Nog even ter vergelijking: de algemene en kerninflatie in de EMU bedragen 7.5% en 3.5% j/j. De RBA besloot geen verstoppertje meer te spelen en ging over tot actie. De markt hield er rekening mee dat ze voorzichtig een teen in het water zou steken (+10 bpn). Het werd een volwaardige 25 bpn. De economie heeft de uitzonderlijke Covid-steun niet meer nodig. Daarom worden obligaties uit de QE-portefeuille op vervaldag niet geherinvesteerd. Echte verkopen komen er voorlopig nog niet. Zoals ook de vorige, afwachtende aanpak, is de nieuwe strategie uiteraard data-gedreven. De groei blijft dit jaar sterk (4.5%) en koelt af tot 2.0% volgend jaar. De werkloosheid bedraagt al slechts 4.0% en kan verder dalen tot 3.5%, het laagste niveau in 50 jaar. De RBA hoefde dan ook niet te wachtten op de officiële loondata later deze maand. Een enquête bij ‘goede contacten’ volstond voor de conclusie dat aan de loonvoorwaarde is voldaan. De RBA ziet de algemene en kerninflatie dit jaar op 6% en 4.0% en ze kunnen terug afkoelen tot 3.0%, in 2024, in de veronderstelling dat de rente verder wordt opgetrokken!!

De actie van de RBA stuurde vooral de korte rente stevig hoger (2-j swap + 24 bpn tot 3.15%). De conclusie dat de top van de 2-3% inflatieband pas wordt bereikt in 2024, met hogere rentes, suggereert dat er stevig moet worden geschakeld. De markt verdisconteert ondertussen nog ongeveer 250 basispunten verstrakking tegen eind dit jaar. Met nog zeven vergaderingen te gaan, worden ook in dit scenario stappen van 50 bpn minstens tijdelijk de norm.

Door het contrast tussen de ‘agressieve’ Fed en de weifelende RBA, kwijnde de Aussie dollar weg tot iets boven AUD/USD 0.70. Vanmorgen veert AUD/USD op van 0.705 tot 0.7115; mooi maar niet spectaculair. De Fed zit immers niet stil. Zelfs na het RBA-signaal vandaag verwacht de markt eind dit jaar nog steeds een iets hogere Fed-beleidsrente (3.0%) dan in Australië (2.85%). De Aussie dollar wordt dus niet meteen een hoogrentende munt. Bovendien geniet de Fed waarschijnlijk nog wel even van zijn opgebouwde geloofwaardigheidsbonus. De actie van vandaag kan helpen om de bodem voor AUD/USD te verstevigen. Voor een krachtige remonte is waarschijnlijk een algemeen beter economisch/risicosentiment en doorgedreven daadkracht van RBA-voorzitter Lowe nodig. Geloofwaardigheid vertrekt in galop en komt terug in wandelpas, en dat geldt uiteraard niet enkel voor de RBA. 

AUD/USD: AUD inhaalrace werk van lange adem ?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB: een (harde) reality-check

MNB: een (harde) reality-check

Geen respijt voor de wereldeconomie

Geen respijt voor de wereldeconomie

Dollar zet opkomende landen onder druk

Dollar zet opkomende landen onder druk

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas