Kan monetair of budgettair beleid China redden?

Marktrapport

De jongste cijfers bevestigen dat het economisch herstel in China al aan kracht verliest. Het bbp groeide in het tweede kwartaal van 2023 met een (voor China) relatief magere 0,8%. Om dit cijfer wat in perspectief te plaatsen: de kwartaal-op-kwartaalgroei van het Chinese bbp was van 2011 tot 2018 opmerkelijk (bijna ongelooflijk) stabiel rond 1,8%. De grote schommelingen in de groei sinds de coronacrisis vertroebelen het beeld, maar de trend is nog altijd duidelijk: sinds midden 2018 is de Chinese groei zwakker (zie figuur).

Er zijn talloze redenen voor de ondermaatse economische prestaties van China tijdens het afgelopen halve decennium, waaronder de handelsoorlog, strenge pandemiebeperkingen en een vastgoedcrisis. Economische tegenslagen, samen met een dosis politieke onzekerheid (bijv. de strenge regelgeving en geopolitieke spanningen met het Westen), hebben regelmatig gewogen op het binnenlandse ondernemerssentiment, het sentiment van buitenlandse investeerders en het consumentenvertrouwen (dat laatste blijft bijzonder zwak).

De juni-cijfers doen weinig af aan het negatieve verhaal. De dynamiek van de industriële productie versnelde wel (van 0,63% naar 0,68% m-o-m), maar die van de detailhandel vertraagde (van 0,39% naar 0,23% m-o-m). De uitvoer daalde (-12,4% j-o-j), alsook de investeringen in de particuliere sector (-0,2% j-o-j YTD). De jeugdwerkloosheid steeg tot 21,3%. De verwachting groeit dan ook dat er meer beleidsinterventie nodig is om de economie weer op het goede spoor te krijgen. De groei ligt immers onder het potentieel en, in tegenstelling tot de rest van de wereld, is de inflatie met 0,0% j-o-j in juni nauwelijks een punt van zorg (de zorg is eerder deflatie). Maar er zijn redenen waarom de monetaire en budgettaire beleidsmaatregelen tot nu toe versnipperd en doelgericht zijn geweest. Het openzetten van de beleidssluizen zou ook belangrijke kosten voor de economie met zich meebrengen.

Aan de kant van het monetaire beleid is er het probleem van de renteverschillen met andere grote economieën (die in een verkrappingscyclus zitten) en het effect op internationale investeringen in China. De CNY is sinds begin 2023 met meer dan 2% gedeprecieerd tegenover de USD, waardoor bijna alle winsten na de opheffing van China's zero-Covid-beleid vorig jaar ongedaan werden gemaakt. Een aanzienlijke versoepeling van het beleid zou de munt wellicht verder onder druk zetten. Intussen staan de netto-rentemarges van de Chinese banken onder druk, omdat de stapsgewijze verlagingen van de beleidsrente en de beleidsrichtlijnen om de kredietkosten te verlagen er niet in zijn geslaagd om de vraag naar krediet sterk te stimuleren.

Door de toenemende bezorgdheid over de balansen van de financieringsvehikels van de lokale overheid, in combinatie met de vastgoedcrisis, is het ook langs budgettaire kant moeilijk om te vertrouwen op de gebruikelijke hefbomen van stimuli (voor meer detail, zie: Schuld, ontkoppeling en diversificatie van de groei: China's vele uitdagingen). De te hoge schuldenlast is een van de grootste structurele uitdagingen van China. De sluizen van de beleidssteun openzetten helpt niet echt om die langetermijnuitdaging het hoofd te bieden. Hoewel er in feite meer beleidssteun nodig is om het achterblijvende herstel van de economie te stimuleren, is wat haalbaar is wellicht niet voldoende om het verhaal echt te veranderen.

Neerwaartse trend kwartaalgroei Chinees reëel bbp, kw/kw in %, seizoensgezuiverd

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord