Poolse centrale bank zet inhaalrace voort

Marktrapport

Adam Glapinski is tegenwoordig de personificatie van de uitdrukking bakzeil halen. De Poolse cheerleader van de tijdelijk hogere inflatieverhaallijn moet de kelk tot de bodem ledigen. In oktober ging de Poolse centrale bank onverwacht van start met een opwaartse rentecyclus (0.1% tot 0.5%). Vorige week volgde al een tweede – onverwacht grote – renteverhoging tot 1.25%. Glapinski predikt ondertussen in de woestijn als hij de nood tot extra renteverhogingen afzwakt. De vraag is niet of een derde opeenvolgende monetaire verstrakking volgt op de vergadering van 8 december, maar wel hoe groot ze zal zijn. De inflatiecijfers van november (publicatie 30/11) zullen bepalend zijn.

Daarnaast neemt de politieke druk toe. De NBP-voorzitter kon lang lezen en schrijven met de PiS-regering. Een soepel fiscaal beleid aangevuld met een soepel monetair beleid als toverdrank voor een viriele economie. De Covid-pandemie legde de ongewenste nevenwerkingen van dit medicijn bloot: inflatie. De Poolse inflatie steeg tot 6.8% op jaarbasis en bedraagt bijna het dubbele van de toegestane 1% afwijking rond de 2.5%-doelstelling. De PiS-regering heeft niet langer het onaantastbare statuut van enkele jaren geleden. De eroderende Poolse koopkracht werd proxy voor een slinkende electorale basis. Om dat proces een halt toe te roepen schoof de premier de zwarte piet richting Glapinski door. Ondertussen krijgt de NBP-voorzitter zelfs vanop de Poolse oppositiebanken het label “incompetent”. Zijn verdediging dat het soepele fiscale beleid minstens medeverantwoordelijkheid draagt voor de prijsontwikkeling wordt zo veel mogelijk in de kiem gesmoord.

Keren we terug tot de kern van de zaak, dan zetten nieuwe inflatieprognoses de renteverhoging met 75 basispunten kracht bij. De Poolse centrale bank verhoogde ze voor dit jaar van 3.4%-4.4% in juli tot 4.8%-4.9%, voor volgend jaar van 2.5%-4.1% tot 5.1%-6.5% en voor 2023 van 2.4%-4.3% tot 2.7%-4.6%. Bovendien zijn de prijsstijgingen volgens de NBP niet langer enkel/vooral op het conto van tijdelijke factoren te schrijven. De sterke binnenlandse groei (consumptie) draagt ook haar steentje bij. De gunstige omstandigheden op de Poolse arbeidsmarkt vertalen zich dan weer in hogere lonen. Risico’s rond het verwachte inflatiepad blijven opwaarts gericht tegen de achtergrond van een sterk binnenlands herstel.

Eens te meer vond de grootste reactie plaats op de rentemarkt. De Poolse swaprentecurve noteert vandaag 42 basispunten hoger ten opzichte van vorige week aan het korte eind van de curve (2j). Op de langere looptijden bleef de stijging beperkt tot zo’n 10 basispunten. De Poolse geldmarktrentes verwachten dat de beleidsrente eind volgend jaar zal pieken rond 3%. De zloty genoot amper van die gunstige rentedynamiek. De Poolse reële rentes blijven uiteraard negatiever dan bijvoorbeeld in Europa. Mogelijk wacht de (wissel)markt op nog doortastendere actie om die trend te keren. De recente CZK-winsten kunnen op termijn als leidraad dienen voor de zloty.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN: zloty profiteert (nog) niet van verstrakkingscyclus NBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.