vlagecolie
vlagecolie

Olie: een kwestie van vraag en aanbod

Marktrapport

Vraag en aanbod. Het zijn de fundamenten van prijsvorming in de markten. Dat is niet anders voor olie. De prijs voor een vat Brent, de Europese standaard, fluctueert al sinds 2023 tussen grosso modo $70 en $90. De vork vernauwde de afgelopen weken zelfs tot $70-$80. Een terugkeer naar de driedubbele cijfers zit er volgens ons niet direct in.

De vraag is al even niet meer zo uitbundig. Na een hevige maar korte spurt bij de aanvang van het jaar, stokt het Chinese groeiherstel alweer. Andere economieën, waaronder die van de Verenigde Staten en de eurozone, houden ondanks de agressieve monetaire verkrapping goed stand. Maar het uitzonderlijke momentum van pakweg 2021 ligt toch al even achter ons. Dat is in het bijzonder zo voor de energie-intensieve industriële sector.

Wat het aanbod betreft, viel ons oog deze week op drie zaken. Er was vooreerst de onverwachte knip in de productie door het oliekartel OPEC+. De onderhandelingen verliepen echter bijzonder moeizaam. Het was vooral Saudi-Arabië die aandrong op een bijkomende verlaging van de output. Het land is in volle economische transitie (“Vision 2030”) en is diep ongelukkig met de te lage olieprijs om die omwenteling te financieren. “Niet ons probleem”, klonk het bij de rest van de club. Zij verbinden er zich enkel toe om de huidige productiebeperkingen te verlengen tot en met eind 2024 – wat een belofte voor zo ver in de toekomst ook moge voorstellen. Saudi-Arabië speelde dan maar noodgedwongen solo slim: ze offert één miljoen vaten per dag op. Voorlopig enkel in juli maar met de mogelijkheid tot verlengingen. De markt was niet onder de indruk. Olie sprong 3.6% hoger bij de opening maandag maar daar schiet inmiddels niets meer van over. De Saudische toegift wijst wel op een diepe vastberadenheid om de huidige bodemprijs te beschermen. Globaal bekeken is de productiekrimp er deels enkel eentje op papier omdat veel landen omwille van capaciteitsproblemen niet eens de huidige quota halen. Daarnaast zijn er sterke vermoedens dat Rusland de regels los aan de laars lapt. Saudi-Arabië uitte begin deze week haar ongenoegen. Zo’n openlijke uitval is zeer ongebruikelijk. Het knauwt aan de geloofwaardigheid én daadkracht van het kartel.

Brentolie dook gisteren plots meer dan 5% lager. Die tijdelijke tuimelperte volgde op het (voorlopig onbevestigde) bericht dat de Verenigde Staten en aartsvijand Iran dicht bij een nieuw, tussentijds akkoord zijn. Daarin tempert die laatste zijn nucleaire ambities in ruil voor minder strenge sancties, die op vandaag de volledige Iraanse olie-exportindustrie viseren. Een vergelijk zou volgens het artikel in eerste instantie één miljoen Iraanse olievaten/dag opleveren. Die Amerikaans-Iraanse detente is misschien niet zo toevallig. OPEC+ begon in oktober vorig jaar onder leiding van de Saudi’s met drastische productieverlagingen om de prijs op te krikken. Sindsdien staan de Verenigde Staten en haar zowat enige bondgenoot in de regio op gespannen voet met elkaar. Amerika voert dan maar de forcing met de eigen productie. Die trok begin deze maand aan tot een nieuw driejarig hoogtepunt van maar liefst 12.4 mln vaten per dag. De recordproductie van iets meer dan 13 mln/dag dateert van net vóór de pandemie en komt zo stilaan in het vizier.

Oliemarkt alweer niet onder de indruk van productieverlaging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit