Britse rentes kiezen de vlucht vooruit

Marktrapport

De Britse inflatiecijfers van afgelopen woensdag zinderen nog steeds na op de markten. Ze leverden een bijzonder nare verrassing op. De prijzen op het eiland trokken in april 8.7% jaar-op-jaar hoger. De daling van de 10.1% in maart was minder dan waar iedereen, de Bank of England inclusief, op hoopte. Er is meer: de maanddynamiek versnelde aanzienlijk, van 0.8% tot 1.2%. Het dalende jaarcijfer is dus vooral gevolg van de lage energieprijzen vandaag in vergelijking met een jaar geleden; het zogenaamde basiseffect. Wie nog twijfelde aan de sterke onderliggende inflatoire druk doet dat allicht niet meer bij een blik op de kerninflatie (excl. voeding en energie): 1.3% m/m en maar liefst 6.8% j/j. Dat laatste is een onverwachte acceleratie tot een nieuw 31-jarig record. Toch nog niet overtuigd? De door de BoE nauw in de gaten gehouden diensteninflatie: 1.6% m/m en 6.9% j/j, in beide gevallen het snelste in ongeveer drie decennia. We kunnen zo nog wel even doorgaan.

Inflatie wortelde zich zo diep dat ze bijzonder moeilijk is te voorspellen, laat staan temmen. De Bank of England was de eerste van de westerse grote drie die de opgaande rentecyclus startte in december 2021. Van dat proactief randje is echter al lang geen sprake meer. Ze vreesde lang maar uiteindelijk onterecht voor een lange recessie na het uitbreken van de energiecrisis vorig jaar. Sindsdien holt de Bank of England achter de feiten aan. Ze voelt er weinig voor om zo diep in de cyclus nog zeer agressief en anticipatief op te treden. In plaats daarvan opteert ze voor een voorwaardelijke aanpak die eventueel bijkomende renteverhogingen koppelt aan ongunstige inflatieontwikkelingen. Aan die voorwaarde is zonder meer voldaan. Dat besluit ook de markt. Die trekt de verwachte rentepiek op van ongeveer 5% tot 5.5% tegen eind dit jaar. Dat impliceert nog een additionele 100 basispunten monetaire verstrakking en is wat ons betreft méér dan genoeg. In de afgelopen twee dagen trok de Britse tweejaarsrente meer dan 40 bpn hoger. In één oogwenk bevinden we ons terug in september 2022, toen de gediplomeerde brokkenmakers Truss en Kwarteng voor gelijkaardige niveaus op de tabellen zorgden. De Britse rentes op langere looptijden waren initieel buitenbeentjes. Van de stijging woensdag met >20 basispunten schoot nog ongeveer een vierde over. Dit komt zo uit het handboekje: het weerspiegelt de gevreesde impact van die (additionele) monetaire verstrakking op de economische groei. Maar gisteren trok dat deel van de rentecurve dan toch vlotjes mee hoger. De Britse kleinhandelsverkopen deze morgen tonen alvast dat een belangrijke economische actor, de consument, nog niet capituleert. De maandelijkse omzetstijging overtrof de verwachtingen (0.5%-0.8%) terwijl het jaarcijfer de graduele uitbodeming sinds 2023 voortzet.

Bij zoveel rentegeweld klinkt de stilte van het pond des te oorverdovend. Sinds de tweede week van mei handelt EUR/GBP in een zeer enge handelsband van minder dan 100 punten (0.866-0.873). Het pond zette woensdag een nieuwe jaartop neer rond EUR/GBP 0.865 maar hield die winsten ondanks de sappige rentesteun niet vast. Voor ons is dat de bevestiging dat de munt voldoende goed nieuws verdisconteert. De horde voor een verdere versteviging is hoog, zeker tegenover de euro omdat die, in tegenstelling tot het pond, tot nader bericht wel een onvoorwaardelijke rugdekking van de ECB geniet. EUR/GBP 0.865 werpt zich op als een sterke steunzone (GBP-weerstand).

EUR/GBP: sterk pond botst op nog sterkere weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA zet de zaken op scherp

RBA zet de zaken op scherp

Après nous, le déluge

Après nous, le déluge

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas