2184878211
2184878211

Milde winstrecessie voor de economische recessie

Marktrapport

Het 1Q cijferseizoen had wat weg van corona: er werd luidop gevreesd voor een zware impact, maar die bleek erg mild. De jaarlange daling van de winstverwachtingen voor 2023 werd ingeruild voor stabilisatie, zelfs een zweem van pril optimisme. En dat is nodig om de huidige waarderingen te valideren.

Boven de verlaagde lat

92% van de S&P500 bedrijven draafde met cijfers aan. Voor 78% van hen lagen die boven verwachting, het hoogste peil sinds het derde kwartaal van 2021, tot 6,5% boven de weliswaar verlaagde winstverwachtingen. De winsten in de VS dalen daardoor niet 6,7% op jaarbasis, maar wel ‘slechts’ 2,5%. Een tweede kwartaal op rij met winstdaling, dus, waarmee de titel “winstrecessie” op zijn plaats is. Bij 57% van de bedrijven werden de winstverwachtingen neerwaarts bijgesteld en dat is beter dan verwacht. Voorzichtig optimisme, wat zich bij analisten vertaalt in een opwaardering van de verwachtingen voor het tweede kwartaal met 0,8%. Best verrassend, zeker aan de vooravond van een mogelijke economische recessie. De impact van de lagere dollar lijkt daarin amper een rol te spelen.

In Europa liggen de winsten 6,7% hoger op jaarbasis, dankzij de financiële sector (+51%) en ondanks grondstoffen (-48%). Zonder de energiesector zou dat cijfer 9,4% bedragen. Terwijl de omzet slechts 0,5% steeg, omdat voorraden eerder af- dan opgebouwd worden, zorgden kostenbesparingen en vooral prijsverhogingen in 66,3% van de Europese bedrijven voor een positieve verrassing. En dat is best veel. In België wordt het plaatje zoals altijd vertroebeld door de grote variatie in zowel omvang als activiteit van onze bedrijven. Maar de terugval is ook hier minder uitgesproken dan verwacht, met dank aan de internationale activiteiten en een duidelijke positieve impact van prijsverhogingen. Dat speelt vooral bij Solvay en in minder mate AB Inbev.

Geen liefde voor verliezers

De impact van de cijfers op de beurskoersen is asymmetrisch. Bedrijven met een positieve winstverrassing stegen gemiddeld genomen amper. Denk aan Tesla, dat onverwacht 0,85 dollar winst boekte en niettemin 11,7% onderuit ging. Maar negatieve verrassingen werden duidelijk afgestraft, gemiddeld met 4,1%, tegenover -2,2% over de voorbije 5 jaar. Denk aan Tyson Foods, maar ook aan Alfen (-10%).

Einde aan dalende winstverwachtingen

Voor heel 2023 wordt nu gemikt op een quasi winststagnatie voor de S&P500: +1,2%. Dat is een pak lager dan de winstgroei van 9,8% zoals een jaar eerder nog werd ingeschat. Ook voor de technologiesector daalde de schatting van 21% tot 11,5%. Maar de jaarlange daling lijkt dankzij een (relatief) sterk Q1 (al dan niet tijdelijk) gestopt. We zien de kentering onder meer voor de Stoxx 600, waar nu gemikt wordt op 1,7% winstgroei, komende van 0,2% begin april en +4,2% een jaar geleden. Zo’n kentering of stabilisatie is belangrijk voor de waardering. Voor 2023 bedraagt de koerswinstverhouding in de VS nu 17,9x, tegenover 15,9x in september 2022. In Europa steeg de waardering van 11,5x naar 12,5x. In het licht van een nakende recessie is dat verdedigbaar.

Evolutie van de winstverwachtingen (% op jaarbasis)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

Stevigere bodem na rentecorrectie?

Stevigere bodem na rentecorrectie?