MNB weerstaat aan de verleiding

Marktrapport

Volgende week barst het monetair geweld helemaal los. Op 1 en 2 februari steken ze de koppen bij elkaar in de Verenigde Staten (Fed), Europa (ECB) en het Verenigd Koninkrijk (BoE). In de aanloop daar naartoe losten enkele kleinere centrale banken al een salvo. Gisteren hadden we het over de Bank of Canada. Vandaag verschuift de focus van Noord-Amerika naar Centraal-Europa.

De Hongaarse centrale bank (MNB) zweert al even bij een officiële beleidsrente van 13%. Dat volstaat volgens Boedapest om de binnenlandse prijsdruk, die in december opliep tot 24.5%, te temperen. Aan die analyse veranderde afgelopen dinsdag niets. De markt was het daar niet zo gek lang geleden nog volledig mee oneens. Één enkele blik op de EUR/HUF-grafiek volstaat om die volatiele periode te situeren. Om het inflatoir verval van de Hongaarse munt te stoppen, riep de MNB midden oktober een nieuw beleidsinstrument in het leven. Het is een schaduwbeleidsrente van maar liefst 18% die tijdelijk de plaats inneemt van de officiële versie.

Dat paardenmiddel hielp de noodlijdende forint erbovenop. Van een historisch dieptepunt boven EUR/HUF 430 ging het de laatste maanden tot beneden 390 – het sterkste niveau voor de forint sinds mei vorig jaar. Toegegeven, de munt genoot dit jaar al minstens evenveel van de ontspanning op de bredere (rente)markten. In ons marktrapport van 16 januari schoven we dergelijk gunstig risicoklimaat en een minstens stabiele maar liefst zelfs sterkere forint naar voor als essentiële voorwaarden voor de MNB om het verschil tussen de schaduw- en officiële beleidsrente stelselmatig weg te werken. Maar de centrale bank liet zich niet verleiden, ook al klonk ze optimistisch over de kentering van zowel inflatie als het tekort op de lopende rekening. Ze leerde uit haar fouten en gaat deze keer niet overhaast te werk. Dat zorgt voor gemor in politieke kringen. Minister van Economie Nagy, zelf voormalig vice-gouverneur van de MNB, begrijpt de aarzeling van de centrale bank niet. Hij verwijst naar de verwachtingen van de markt, die toch al rekening houden met een verlaging van de (schaduw)rente. Een open doel; gouverneur Matolcsy hoeft maar binnen te trappen.

Maar de centrale bank heeft gelijk. Dat nu doen dweept met plat opportunisme, wat het beetje moeizaam herwonnen geloofwaardigheid opnieuw zou schaden. Het riskeert bovendien als een boemerang in het gezicht terug te keren als volgende week de Fed en ECB de naar onze mening te ver weggelopen markten op het matje roepen. Verder is er die andere belangrijke maar onzekere discussie over de geblokkeerde Europese fondsen. Volgens de Hongaarse regering keurt het parlement dit kwartaal nog de voor de EU noodzakelijke (juridische) hervormingen goed. Het is begrijpelijk dat de MNB het verloop in deze afwacht vooraleer ze overgaat tot renteverlagingen. In ons basisscenario gebeurt dat vanaf maart, wanneer ze in Boedapest over nieuwe vooruitzichten beschikken.

Voor een belangrijk deel van de markt was het status quo toch een verrassing. Dat vertaalde zich in een sterke prestatie van de forint. EUR/HUF blijft sindsdien dobberen beneden 390. Vanuit technisch oogpunt dient 382.72 zich als een eerste weerstand voor de forint aan. Maar eerst zien of het huidig legertje forintbulls midden volgende week overleeft.

EUR/HUF: MNB weerstaat aan verleidelijk forintherstel

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap