PMI’s: geen recessie. Prijsdruk blijft.

Marktrapport

Met de S&P Global PMI’s kregen we vanmorgen een nieuwe vinger aan de pols van onder meer de Europese economie. Na een cyclisch dieptepunt van 47.3 voor de EMU PMI in november, groeide de hoop dat Europa, onder meer door de correctie in de energieprijzen, zou wegkomen met een milde recessie. Die hoop blijft overeind.

Op EMU-niveau krabbelt de algemene (composite) activiteitindex verder overeind tot zelfs marginaal boven 50, wat de grens aangeeft tussen groei en contractie (van 49.3 tot 50.2). Na zes maanden contractie is er weer (hoop op) een bescheiden groei. Het herstel van de activiteit komt vooral op conto van de dienstensector (van 49.8 tot 50.7). De output in de verwerkende nijverheid krimpt nog lichtjes (49), maar die terugval is het kleinst sinds juni vorig jaar. Wat individuele landen betreft werden voorlopig alleen de reeksen voor Frankrijk en Duitsland bekend gemaakt. Met een algemene index van respectievelijk 49 en 49.7 waren die Europese grootmachten niet de grote trekkers van het herstel. Voor ‘de rest’ van Europa neemt S&P Global akte van een mooie terugkeer naar positieve groei in de dienstensector. De activiteit in de verwerkende nijverheid stagneert. Er is vooral een bemoedigende verbetering van de verwachtingen voor de volgende 12 maanden (scherpste verbetering sinds mei 2020!). De hoop concretiseert zich voorlopig nog niet in aantrekkende orders, al vertraagt de terugval wel. De positieve verwachtingen zorgen er voor dat de bedrijven opnieuw meer personeel aannemen.

Naast een relatief gunstiger beeld over de (verwachte) activiteit neemt de kostendruk verder af. Dat is zowel te danken aan lagere energieprijzen als ontspannende toevoerkettingen. We spreken wel nog steeds enkel over ‘vertraging’. De kostendruk blijft historisch hoog. De verminderde druk vertaalt zich bovendien nog niet op het niveau van de outputprijzen, integendeel. Bedrijven proberen hun marges te herstellen en rekenen de energiekost en de hogere loonkost door. S&P Global concludeert dat Europa mogelijk een recessie kan vermijden, ook al blijft de vraag zwak. De nog steeds aantrekkende verkoopprijzen en de krappe arbeidsmarkt, annex loonstijging, versterken de case voor een verdere verstrakking van het monetair beleid, al blijft dat een moeilijke evenwichtsoefening.

De marktreactie op de PMI’s blijft gematigd maar ietwat contra-intuïtief . De Europese swaprentes handelen marginaal lager (1 bp) na het recente herstel. Toch ondersteunt de combinatie van betere groei/groeivooruitzichten, hogere outputprijzen en loondruk de recente communicatie van de ECB om de rente ook de volgende vergaderingen met 50 bpn te verhogen. Weinig reactie op de beurzen (EuroStoxx50 -0.1%). EUR/USD verliest lichtjes en handelt in de buurt van 1.0865. Hier voorlopig geen aanval op de weerstand van 1.0942. In dit verband kijken we uit naar de Amerikaanse PMI’s die straks om 15u45 bekend worden gemaakt. Recent toonde de dollar (en de Amerikaanse rentes) zich (selectief) gevoelig voor negatief nieuws, zowel inzake prijzen als activiteit. 

10-j EMU swap: betere groeivooruitzichten en aanhoudende kostendruk kunnen bodemvorming rente bestendigen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Sterke PMI’s onderstrepen beleidsrisico’s

Sterke PMI’s onderstrepen beleidsrisico’s

De ene renteverhoging is de andere niet

De ene renteverhoging is de andere niet

(Voor)laatste Fed-renteverhoging?

(Voor)laatste Fed-renteverhoging?

Dollarswapovereenkomsten garanderen de beschikbaarheid van liquiditeit

Dollarswapovereenkomsten garanderen de beschikbaarheid van liquiditeit