675069976
675069976

Nu de storm is gaan liggen

Marktrapport

Het stof dat opwaaide in de Verenigde Staten, twee weken geleden overwaaide tot in Zwitserland en vorige week even neerdwarrelde in Duitsland ging bij aanvang van deze week opnieuw liggen. We meten even de schade op.

Tijdens de storm kregen risicovolle activa logischerwijs de wind van voor. De Amerikaanse beurs S&P 500 dook midden maart richting 3800 – het laagste niveau sinds de jaarwende. Het daaropvolgende herstel bracht de sterindex gisteren opnieuw in de buurt van de symbolische 4k. Dat 4000-niveau fungeerde als een belangrijke steun voor de Europese tegenhanger, de Euro Stoxx 50. Na een kort avontuur daaronder vorige week, kwam een tegenbeweging op gang die momenteel worstelt met de laatste horde rond 4200 vóór een terugkeer naar de jaartop (4313).

Wie risicoaversie zegt, zegt veilige havens, zegt goud. Het edele metaal sprintte Bolt-gewijs in geen tijd van ongeveer $1800 per ons naar $2000. Enkel in het pandemiejaar 2020 en in de nasleep van de Russische invasie noteerde goud tijdelijk nog hoger. De correctie lager door de terugkeer van risicoappetijt blijft opvallend beperkt. Wie vandaag goud wil, betaalt nog steeds een stevige $1955. Iets minder blinkende metalen zoals ijzer en koper verloren tussen 7 en 10% maar recupereerden de afgelopen dagen vlot, die laatste zeker.

We blijven aangemeerd bij de veilige havens met een blik op de Amerikaanse en Duitse rentemarkt. Na Powell’s verschijning voor het Congres op 7 en 8 maart, zetten Amerikaanse rentes nieuwe cyclische dan wel hersteltoppen neer. Sindsdien tot en met afgelopen vrijdag ging het stevig bergaf met verliezen die aan het korte eind opliepen tot 130 (!) bpn. Behalve een vlucht naar veiligheid was dat ook gevolg van een grondige bijstelling van het verwachte monetair beleid door de markt. Een waar wij het minstens even grondig mee oneens zijn. Duitse rentes kelderden in diezelfde periode >30 tot 95 bpn met een aan de VS analoge curveverschuiving. De eerste twee dagen van deze week alleen al leveren een renteherstel op van >20 bpn voor de kortere looptijden, zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten. Iets verderop de curve spreken we over een grootteorde van 15 bpn. We krijgen de komende periode ongetwijfeld te maken met opflakkeringen van risicoaversie. Maar we delen de mening van Fed-gouverneur Bullard dat (de effecten van) het recente tumult tijdelijk zijn. In die veronderstelde afwezigheid van financiële calamiteiten zien we van hieruit meer opwaarts rentepotentieel. Een volgehouden verblijf van de Amerikaanse 2j.rente boven 4.03% effent het pad in eerste instantie opnieuw richting 4.5%. Duitsland nam met 2.58% vanmorgen een eerste horde op de terugweg richting 3%. Nu nog 2.77%. In de 10j.-referenties overleefden respectievelijk de steunzones 3.28/3.32% en 2% de turbulente periode. De VS bereidt zich al weer voor op een test van 3.64%. Een overwinning levert een ticket voor 3.90% op. Aan het huidige tempo bindt Duitsland heel binnenkort de strijd aan met 2.39%. Na de halve finale met 2.57%, stapt regerend cyclisch kampioen 2.77% in de ring.

Tot slot nog even de wisselmarkt. Daar viel vooral op hoe de dollar nauwelijks tot niet profiteerde van de ophef. De markt oordeelde dat het hoofdzakelijk een Amerikaans probleem is dat een Amerikaanse respons vereist. De Fed-renteverlagingen die ze momenteel weer gradueel uit prijst temperen daardoor het verlies voor de dollar, ondanks de verbeterde risicocontext. Voor EUR/USD is 1.093 voorlopig het hoogst haalbare. In DXY (handelsgewogen dollar) leggen we de bodem op 101.91.

Duitse tienjaarsrente: technische drietrapsraket in de maak?!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Afkoeling EU-woningmarkt lijkt te milderen

Afkoeling EU-woningmarkt lijkt te milderen

Nieuwe RBA-voorzitster houdt koers stabiel

Nieuwe RBA-voorzitster houdt koers stabiel

Riksbank haalt trukendoos boven

Riksbank haalt trukendoos boven

Weer een shutdown in de VS?

Weer een shutdown in de VS?