1754559716
1754559716

The Old Lady in het zog van ECB en Fed

Marktrapport

In deze volatiele tijden is het moeilijk navigeren. Dat is voor de markten niet anders. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de verwachtingen voor het beleid van de centrale banken. Sinds de ECB-renteverhoging vorige week met 50 bpn tot 3%, verdisconteert de Europese geldmarkt géén volledige renteverhoging meer. Betekent dit dan echt dat beleggers het einde van de rentecyclus voor zeer binnenkort inschatten? Dat denken we niet. Door de omstandigheden wijzigde de reactiefunctie van de markt van “leiden” naar “geleid worden”. ECB-voorzitster Lagarde alludeerde vorige donderdag op verdere renteactie maar vage beloftes volstaan voor de markt tot nader bericht niet. Het moeten concrete woorden, en eigenlijk nog het liefst daden zijn.

Voor het beleid van de Federal Reserve hanteren investeerders een gelijkaardige modus operandi. Aan de vooravond van het rentebesluit ziet de markt één kans op vijf dat de centrale bank het status quo op 4.50-4.75% behoudt. Als de renteverhoging van 25 bpn er komt – ons voorkeursscenario – dan is dat in het huidige marktdenken meteen de laatste. Beleggers gaan in het Amerikaanse geval zelfs nog een stapje verder. Ze dwepen opnieuw en nog meer dan voorheen met het idee van renteverlagingen. Het kostte de Fed vorige keer veel bloed, zweet en tranen om die hardnekkige gedachte af te voeren. Amper drie weken later maken renteverlagingen hun retour; grosso modo drie stuks tegen eind dit jaar. De context werd ontegensprekelijk complexer. Toch zien we in ons basisscenario de ruimte voor een rentestop na morgen, gevolgd door renteverlagingen kort daarna, helemaal niet. Maar of de Fed en haar gouverneurs deze keer net zo hard op die nagel zullen slaan, laat staan dat de markt ernaar handelt, is een ander verhaal.

De Bank of England is donderdag aan zet, samen met de Noorse en Zwitserse (dat wordt interessant) centrale bank. De afgelopen turbulente periode schudde de marktverwachtingen ook voor the Old Lady grondig door elkaar. Het ging in geen tijd van een geschatte piek in de beleidsrente op bijna 5% naar minder dan 4.25%. Dit impliceert nog een laatste renteverhoging vanaf de huidige 4% met 50% kans dat die deze week plaatsvindt. Opnieuw zijn we het oneens met die te conservatieve conclusie maar we kunnen ze wel het beste plaatsen. De Bank of England trapte als eerste van de klassieke drie de rentecyclus in december 2021 af. Op de beleidsvergadering in februari verhoogde ze nog de rente met 50 bpn maar zette ze tegelijk, opnieuw als eerste, de deur voor een pauze (al dan niet gevolgd door een volledige stop) op een kiertje. De centrale bank koppelde een volgende renteverhoging aan verslechterende inflatievooruitzichten. Strikt genomen is dat niet het geval: de prijsdruk milderde in januari iets meer dan verwacht. Toch zien we de Bank of England donderdag doorzetten. Vooreerst beschikt ze pas in mei over nieuwe, officiële prognoses en blijft inflatie tot nader bericht ver boven de 2%-doelstelling. Voorts bleef het tijdens de storm van de afgelopen weken vrij stil rond het Verenigd Koninkrijk. Terecht of niet, dat moet blijken. Maar een abrupte omslag van 50 bpn naar het status quo kan wel (ongewenste) aandacht trekken.

Marktverwachtingen BoE-beleidsrente vandaag (groen) vs. twee weken geleden (oranje)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller