CNB grijpt inflatie bij de keel

Marktrapport

125 basispunten – honderdvijfentwintig. De Tsjechische centrale bank (CNB) ging afgelopen donderdag all-in toen ze de beleidsrente optrok van 1,5% tot 2,75%. Het contrast met de Bank of England (BoE) die een dag later de handen wegtrok van een verhoginkje van amper 15 bpn kon nauwelijks groter.

Toegegeven, die vergelijking loopt een beetje mank. Beiden kampen niettemin met hetzelfde probleem, namelijk inflatie (ver) boven de doelstelling. Maar waar de BoE voorlopig enkel beducht is voor een mogelijke overslag van tijdelijke naar permanente inflatie (via een loon-prijsspiraal), is de CNB al volop bezig met die te bestrijden. Met de meest agressieve renteverhoging sinds 1997 schakelt ze zelfs nog een tandje bij. De CNB streeft naar een gemiddelde prijsstijging van 2% en aanvaardt een afwijking van maximaal 1 ppt aan weerszijden. Maar de aanhoudend hoge inflatie liep in september alweer sneller op dan verwacht, van 4,1% tot 4,9% j/j. Huisvestingskosten in het bijzonder trekken de (kern)inflatiekar. Maar dankzij een heel sterke consumentenvraag rekenen Tsjechische ondernemers stijgende productiekosten (energie, grondstoffen …) makkelijk door in een veel bredere waaier aan producten. De Tsjechische Honza met de pet tankt zijn vertrouwen om te spenderen in de arbeidsmarkt. Het leger werklozen krimpt aanzienlijk en het aantal vacatures scheert hoge toppen. Na een minder tweede kwartaal, zwol de onderliggende loongroei over de zomer weer aan. En dat geld moet blijkbaar rollen.

De CNB verwacht nog een verdere prijsversnelling tot maar liefst 7% tegen het einde van 2022kw1 en ziet duidelijke opwaartse risico’s. De verstrakkingscyclus loopt volgens de novembervoorspellingen tot 3,25% in 2022kw1. In het vorige monetaire beleidsrapport stelde de CNB een piek in de beleidsrente voorop van 2% in 2023. Die agressieve aanpak moet inflatie begin 2023 terug op koers brengen (2,3% j/j in 2023kw1). De CNB is niet erg bezorgd over de impact op de economische groei en is dat evenmin over mogelijke overloopeffecten van de stokkende auto-industrie of nevenschade van eventuele nieuwe maatregelen in het kader van de pandemie. De CNB noteert voor 2022 en 2023 een groei van bijna 4%. Eind volgend jaar bereikt het Tsjechisch BBP opnieuw het pre-Covidniveau.

Het blijft verbazingwekkend hoe stoïcijns de wisselmarkten dezer dagen zijn, zeker in vergelijking met de renteactie. De Tsjechische 2j-rente liet een stijging van 32 bpn optekenen. De Tsjechische kroon trok weliswaar een mooi spurtje over twee dagen van EUR/CZK 25,55 tot 25,24. Maar voor een onverwachte renteverhoging van dit formaat mocht het belangrijke 25,2/25,3-steunniveau toch overtuigender sneuvelen. Temeer omdat de CNB op een toch flink verstevigende kroon rekent die de inflatie mee helpt indijken. Ze verwacht EUR/CZK eind 2022 in de buurt van 24. We voegen er wel aan toe dat de CNB het afgelopen jaar bestendig te optimistisch was over de munt. Bovendien liggen er op de weg naar dit sterkste CZK-niveau sinds 2011 nog enkele technische belemmeringen. De eerste belangrijke bevindt zich op 24,77 (EUR/CZK-dieptepunt in 2020).

EUR/CZK (weekgrafiek): CNB rekent op stevige CZK-appreciatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.