Franse presidentsverkiezingen: zelfde affiche, andere context

Marktrapport

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen werd een herhaling van de verkiezingen van 5 jaar geleden. De zittende president, Emmanuel Macron won de eerste ronde met 27,6% van de stemmen, gevolgd door de nationalistische Marine Le Pen die 23,4 % van de stemmen haalde. Beiden zullen op 24 april de tweede ronde uitvechten.

Peilingen

De tweede ronde wordt spannender dan 5 jaar geleden. Door toenemende zorgen over inflatie en hoge energieprijzen en dankzij een sterke verkiezingscampagne, steeg Marine Le Pen spectaculair in de peilingen. 4 weken geleden had Macron nog 18% voorsprong op Le Pen in de peilingen over de tweede ronde. De voorsprong slonk tot 4%. The Economist schat de kansen op een overwinning voor Le Pen nu op 24% (76% voor Macron). De stabiliteitsbonus die Macron genoot in de eerste weken na de start van de Russische invasie is sterk geslonken.

Een andere koers

Marine Le Pen heeft haar verkiezingsprogramma gematigd ten opzichte van vijf jaar geleden. Ze pleit niet meer voor een uittrede uit de eurozone en zou zelfs openstaan voor het aanvaarden van Oekraïense migranten. Toch zou een overwinning van Le Pen Frankrijk radicaal van koers doen veranderen. Le Pen wil niet alleen uit de NAVO. Ze wil bepaalde privébedrijven nationaliseren en de migratiestromen sterk aan banden leggen. Pensioenen moeten hoger en de pensioenleeftijd voor bepaalde categorieën werknemers moet dalen naar 60 jaar. Dat zou de arbeidsparticipatiegraad verder verlagen en vragen kunnen oproepen over de betaalbaarheid van de Franse overheidsschuld, die nu reeds 112% van het bbp bedraagt.

Europa

Een overwinning voor Le Pen zou ook voor spanningen zorgen binnen de Europese Unie. Door de historische banden van haar partij, Le Rassemblement National, met de Russische president Vladimir Poetin, is Marine Le Pen mogelijk minder geneigd om verdere sancties op te leggen aan het Russische regime. Een groot deel van haar programma staat ook haaks op de Europese akkoorden. Zo wil Marine Le Pen voorrang geven aan Frans recht over Europees recht, grenscontroles invoeren om fraude tegen te gaan, de toegang tot de Franse sociale zekerheid beperken voor Europese burgers en wil ze de jaarlijkse bijdrage aan de EU unilateraal verlagen met € 5 miljard.

Conclusie

Zoals 5 jaar geleden staat Frankrijk voor een verscheurende keuze. Een overwinning voor Le Pen zou een einde maken aan de binnenlandse economische hervormingen om de productiviteit en arbeidsparticipatie op te krikken en aan de Franse pro-Europese koers. Hoewel Macron nog steeds de grote favoriet is voor de eindwinst, is een overwinning voor Le Pen meer dan een staartrisico. Het zou niet de eerste zwarte zwaan van 2022 zijn.

Kiesintenties tweede ronde presidentsverkiezingen (in % van de stemmen)

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB weerstaat aan de verleiding

MNB weerstaat aan de verleiding

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Van verhoopte winst naar zeker verlies

Van verhoopte winst naar zeker verlies

PMI’s: geen recessie. Prijsdruk blijft.

PMI’s: geen recessie. Prijsdruk blijft.