Belangrijke week voor markten op zoek naar groei

Marktrapport

China publiceerde vanochtend het maandelijkse Caixin PMI-bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid. De indicator klokte af op 50.8, sterker dan de 50.0 consensus die noch economische groei noch contractie weerspiegelt. De private reeks volgde op de ‘officiële’ PMI die gisteren al bekend raakte. Het vertrouwen in de verwerkende nijverheid landde op 50.5 (komende van 49.2). De reeksen suggereren amper groei van de sector in de 2e grootste economische macht. Als economisch teken aan de wand kan dat tellen, temeer omdat de Chinese verwerkende nijverheid toch als voorloper van de brede economie geldt. Niettemin regende het vanochtend constructieve headlines: de Chinese – en bij uitbreiding globale – groeivertraging bodemt uit. De reactie op de markt sprak eveneens tot de verbeelding. Beurzen veerden stevig op, met China als uitschieter. Voor ons zegt de Aziatische (beurs)beweging dan vooral iets over de markt dan over de onderliggende economie: beleggers zijn op zoek naar groeibevestiging.

We argumenteerden eerder al dat de markt in deze fase van de economische cyclus bijzonder gevoelig is voor alle groeigerelateerde data. De Aziatische reactie sterkt ons in die visie. In dat verband betekent de economische kalender deze week een uiterst interessant ijkpunt. Zonet schaafde Markit de finale PMI’s (verwerkende nijverheid) voor Frankrijk (49.7), Duitsland (44.1)en de brede euro (47.5) zone nog neerwaarts bij. Spanje herovert opnieuw de 50-grens maar Italië zinkt dieper weg in contractiegebied (47.4). De VS neemt deze namiddag en tijdens de rest van de week het voortouw.

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen (februari) en vooral het ISM-bedrijfsvertrouwen (verwerkende nijverheid) worden deze namiddag aandachtig opgevolgd. Die laatste tuimelde in februari van 56.6 tot 54.2. Minstens deels te wijten aan het barre weer toen, lezen we in de gespecialiseerde pers. Ook de markt denkt aan een licht herstel in maart tot 54.5. Morgen hebben we oog voor het aantal bestellingen/verschepingen van Amerikaanse duurzame goederen. Die reeks benadert de investeringscomponent van het BBP. We omcirkelen woensdag in het rood. Licht het ADP-werkgelegenheidsrapport (verwacht op 175k) een tipje van de vrijdagssluier, als de maartse payrolls (175k na een lamentabel februari) worden vrijgegeven? De diensten-ISM (op een sterke 58.0 verwacht) bevat meer vooruitblikkende economische informatie en verdient allicht meer belangstelling. Op woensdag pikken de VS en China bovendien de handelsdraad op om de lucht van de economische donderwolk te ruimen.

De data zijn mogelijk van groot belang voor diverse markten. Amerikaanse beurzen botsen na een remonte van gemiddeld 15% in 2019 op weerstand. De Amerikaanse 10j.-rente dipte vorige week tot het laagste niveau sinds december 2017, maar forceerde inmiddels een herstel van 10bpn+. EUR/USD gleed uit naar de onderkant van de 1.12/15-handelsband. We zijn er echter niet van overtuigd dat sterke cijfers zonder meer de “Amerikaanse” risk-on rally opnieuw kracht bij zet. Het risico ligt veeleer aan de andere zijde. De minste teleurstelling heeft het potentieel om de globale groeivrees terug aan te wakkeren. Voor verder stijgende Amerikaanse rentes en/of dollar zijn wellicht meer dan één week aan goede data nodig.
 

Figuur - EUR/USD: hernieuwde dollarsterkte vraagt allicht meer dan één week sterke Amerikaanse cijfers.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.