Centrale bankiers staan samen op de rem

Marktrapport

We profiteren van de windstilte tussen brexitstemmingen en marktturbulentie enerzijds en de publicatie van de belangrijkste maandelijkse Amerikaanse economische data anderzijds om terug te blikken op de beleidsbeslissingen van de Hongaarse, Tsjechische en Nieuw-Zeelandse centrale banken. De uitkomst was verschillend, maar de onderliggende teneur toonde opvallend veel gelijkenissen.

De Hongaarse centrale bank (MNB) verhoogde zoals verwacht de depositorente van -0.15% tot -0.05%. De eerste renteverhoging deze cyclus had vooral een symbolisch karakter. Tot voor kort liet de MNB uitschijnen dat we aan de vooravond van de normalisatiecyclus stonden. Niet dus. De MNB sluit zich aan bij de meeste andere globale centrale bankiers en hanteert bovenal een voorzichtige wait-and-see houding. De kerninflatie zal boven de 3% inflatiedoelstelling uitstijgen, maar de MNB opteerde voor de connotatie “tijdelijk”. Voor eventuele verdere renteverhogingen zullen de data sterk moeten zijn. Bovendien ging de depositorenteverhoging geflankeerd met de aankondiging van een nieuw aankoopprogramma van bedrijfsobligaties. Remmen en gas geven tegelijk dus. Wat de MNB niet met zoveel woorden zei, maar ongetwijfeld wel rekening mee hield, was de stijging van de forint sinds begin dit jaar. EUR/HUF daalde van 322 tot 312 omdat de MNB de markt masseerde in de richting van een normalisatie van het beleid. Omdat de rest van de regio dat signaal niet volgde en de ECB zich aan kant zette, leidde dat tot een (ongewilde) stijging van de HUF. Nu de berg een muis heeft gebaard, is het terug naar af. EUR/HUF noteert opnieuw boven 320.

De Tsjechische centrale bank hield de beleidsrente onveranderd op 1.75%. Twee van de zeven gouverneurs stemden voor een onmiddellijke renteverhoging. De sterke 4e kwartaal BBP-groei, iets hogere inflatie en krapte op de lokale arbeidsmarkt spreken in het voordeel van verdere verstrakking. Daar tegenover staan de toegenomen externe risico’s waaronder de groeivertraging in de euro zone en meer bepaald Duitsland, de belangrijkste handelspartner. Omdat de Tsjechische beleidsmakers al de nodige stappen in het normalisatieproces namen, predikt de meerderheid dus voorzichtigheid. De risico’s voor de inflatievooruitzichten zijn nu “in balans” in plaats van “inflatoir”, wat de afwachtende houding versterkt. Als de CNB de rente dit jaar nog verder verhoogt, zal dat pas naar het einde van het jaar toe zijn. De Tsjechische kroon verloor marginaal terrein. EUR/CZK stijgt tot 25.80.

Aan de andere kant van de wereld hield de Nieuw-Zeelandse centrale bank de beleidsrente onveranderd op 1.75%. De kerninflatie blijft beneden de impliciete 2% inflatiedoelstelling ondanks maximale tewerkstelling. De centrale bank verwacht nog steeds degelijke groei dit jaar, maar de risico’s zijn neerwaarts gericht. De bocht die andere centrale bankiers al namen, zorgde ook hier voor (ongewenste) opwaartse druk op de kiwidollar. Omwille van de globale groeivertraging en afzwakkende binnenlandse consumptie zal de volgende actie van de RBNZ naar alle waarschijnlijkheid een renteverlaging zijn. Die duidelijke boodschap is nieuw en is investeerders niet ontgaan. De Nieuw-Zeelandse 2-jaarsrente zakt met 10 basispunten. De kiwidollar zakt van 0.69 tot 0.68 tov zijn Amerikaanse naamgenoot. De kortetermijnrentemarkt houdt rekening met een renteverlaging in augustus (75% kans).
 

Figuur - EUR/HUF terug naar af na MNB-vergadering. Remmen en gas geven tegelijk.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.