De parlementaire coup van brexit

Marktrapport

Theresa May is de controle kwijt. Over brexit en slechts tijdelijk, weliswaar. Het Britse parlement stemde in een niet zo ver verleden May’s verguisde brexitakkoord al tweemaal met een overgrote meerderheid weg. Het maakte glashelder duidelijk wat het parlement niet wil. Maar de Britse parlementsleden moeten maar eens kleur bekennen en aangeven wat ze wél willen, sneerde May meermaals. Welnu, het parlement nam gisteren daartoe een eerste belangrijke stap.

May vatte gisteren het parlementair debat aan met de vaststelling dat er onvoldoende steun voor het huidige brexitakkoord is. Een open deur intrappen, heet dat dan. Ze veegde daarmee de geruchten over een mogelijk derde parlementaire stemming (eventueel gepland op vandaag) van tafel. De eerste minister heeft de afgelopen jaren al heel wat uppercuts ontweken en vooral geïncasseerd. Maar een quasi zekere nieuwe nederlaag is zelfs voor de inmiddels volleerd bokser een brug te ver.

May’s beslissing werd op hoongelach onthaald, maar de ernst keerde snel terug toen Letwin’s voorstel op tafel belandde. De voormalige Tory wou dat het parlement één dag de wetgevende agenda kaapt. Het was de mogelijkheid voor het parlement om het brexitheft eindelijk in eigen handen te nemen want de Britse parlementsleden mogen dan zelf het parlementair debat inrichten. Dat is normaal het voorrecht van de regering. Letwin’s voorstel omvat een reeks indicatieve stemmingen over een wijd scala van mogelijke brexitalternatieven en werd met een kleine meerderheid (329 – 302) goedgekeurd.

Krijgen we dan eindelijk zicht op de échte wil van het parlement? Dat is twijfelachtig. Want afgezien van het belangrijk precedent dat het goedgekeurde Letwin-voorstel creëert, voegt het eerder een nieuwe laag toe aan de al dikke brexitmist. De diverse opties waarover het parlement zich woensdag (normaliter) uitspreekt zijn immers bijzonder uiteenlopend. De meest geciteerde omvatten naast de twee uitersten (een ‘no deal’ brexit en géén brexit) ook heel wat opties daartussenin. Van een relatief harde brexit onder een vrijhandelsakkoord, over May’s huidige deal tot een veel zachter vertrek uit de EU. Dat bestaat bijvoorbeeld uit het huidige akkoord aangevuld met toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Een nieuw referendum behoort eveneens tot de mogelijkheden. Veel hangt af van hoe de stemming georganiseerd wordt, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ook die ‘ultieme’ vorm van democratie uitdraait op een impasse. Er bestaat enkel een duidelijke meerderheid om een ‘no deal’ te vermijden. De stemming is overigens niet juridisch bindend en May kan ze naast zich neerleggen.

Het is begrijpelijk dat de kwantumsprong van sterling uitblijft. Langetermijnbeleggers houden zich al even afzijdig op de sterlingmarkt. Maar ook beleggers met een kortere horizon laten zich niet langer blind leiden door de ‘politieke ontwikkeling van de dag’. EUR/GBP won gisteren lichtjes terrein (sterling verloor) en blijft momenteel zweven in de hoge 0.85-zone. Het Letwin-voorstel is een nobel initiatief, maar het is onvoldoende om het pond, dat in een iets ruimer perspectief al stevig hoger noteert, verder duurzaam te ondersteunen. Wordt zeker vervolgd.
 

Figuur - EUR/GBP: sterling niet onder de indruk van het Letwin-initiatief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.