Zwakke PMI’s duwen Duitse rente onder vriespunt

Marktrapport

De Duitse 10-jaarsrente duikt vandaag onder het nulpunt. Een unicum is dat niet. Tussen juni en oktober 2016 vertoefde de rente quasi onafgebroken in negatief terrein, met een historisch dieptepunt rond -0.20%. Desastreuze PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de maand maart zorgden vandaag voor de duw over de afgrond. Eerder deze maand zorgden zowel de ECB als de Fed voor de ideale voedingsbodem voor lagere rentes.

De PMI’s zijn een maandelijkse enquête bij aankoopdirecteurs. Ze worden beschouwd als de meest tijdige vinger aan de economische pols. De overkoepelende maatstaf voor de euro zone daalde onverwacht van 51.9 tot 51.3 en schommelt zo een vierde maand op rij tussen 51 en 52. Een niveau van 50 in de PMI vormt de grens tussen economische expansie (>50) en contractie. Op het eerste zicht wijst de PMI dus op een verder aanmodderen van de Europese economie.

Wie onder de motorkap kijkt trekt pessimistischere conclusies. Binnen de euro zone wordt de spreidstand tussen de (exportgerichte) verwerkende nijverheid en (binnenlandse) dienstensector groter. De industriële PMI zakt van 49.3 tot 47.6 en zet daarbij de nagenoeg onafgebroken daling sinds begin 2018 voort. De indicator bereikt het laagste niveau sinds april 2013. Bovendien zakken voorlopende deelindicatoren, zoals nieuwe (export)orders, volledig door het ijs. De productieachterstand in het orderboek is weggewerkt en tewerkstelling stagneert. Dat betekent dat de malaise in de sector zich aan de start van het 2e kwartaal zal doorzetten. Op landenniveau zijn de data uit Duitsland en Frankrijk al bekend. De Duitse groeimotor valt helemaal stil. De PMI voor de verwerkende nijverheid crasht van 47.6 tot 44.7. De tijdelijke groeivertraging krijgt een permanent karakter. Onzekerheid over globale handel & brexit, zwakkere globale groei en problemen in de autosector laten diepe sporen na. Bovendien is het vertrouwenskanaal aangetast. De schrik slaat over op klanten die hun aankoopbeslissingen uitstellen. De Franse PMI zakt opnieuw onder het 50-niveau (49.8) na een eenmalige opleving in februari omdat de storm rond de protestbeweging van de gele hesjes tijdelijk ging liggen.

De PMI’s uit het 1e kwartaal suggereren dat de groei in de verwerkende nijverheid daalde met 0.5% kw/kw. De dienstensector houdt de Europese economie voorlopig drijvende. De PMI voor de euro zone stabiliseerde op 52.7 in maart. Het algemene groeicijfer schatten de economisten van IHS Markit op basis van hun PMI’s in op 0.2% kw/kw. Omdat de vooroplopende indicatoren in het algemeen weinig beterschap vertonen vrezen ze dat de groei in de euro zone dit jaar moeilijk meer dan 1% zal bedragen.

De marktreactie spreekt boekdoelen. De zwakke PMI’s bevestigen de vrees van globale centrale bankiers en zetten hun acties kracht bij. Behalve de daling van de Europese rentes (vlakkere curve), deelt vooral de euro in de klappen. EUR/USD zakt van 1.14 richting 1.13. De steunzone net beneden 1.12 blijft waarschijnlijk een moeilijke kaap om te ronden. De Europese beurzen verliezen meer dan 0.5%.

Figuur - Duitse 10-jaarsrente duikt voor het eerst sinds eind 2016 onder 0% na desastreuze PMI’s

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB terug op het pad van de voorzichtigheid

MNB terug op het pad van de voorzichtigheid

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit