De maartse iden van May’s brexitakkoord

Marktrapport

Een nieuwe dag, een nieuwe wending in brexit. En die draait eens te meer uit in het nadeel van Theresa May. Het brexitakkoord van de Britse premier beleefde gisteren immers haar eigenste iden van maart. Het Britse parlement zou zich daar later vandaag voor een derde maal over uitspreken. De voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, weigerde die nieuwe stemronde echter. De man met opvallende dassenvoorkeur beroept zich op de eeuwenoude regel die stelt dat eenzelfde motie niet herhaaldelijk aan het parlement mag worden voorgelegd. Het betekent concreet dat May enkel een “fundamenteel verschillend” akkoord terug op tafel kan leggen. Volgens Bercow was dat voor de tweede parlementaire stemming (vorige week) het geval, maar ditmaal oordeelde hij anders. Nochtans was die derde ‘meaningful vote’ een belangrijk onderdeel in May’s strategie.

Het Britse parlement stemde vorige week tegen May’s brexit 2.0 maar vóór een verlenging van de deadline (29 maart). Een uitstel was bijna onvermijdelijk zoniet zou het VK niet zonder akkoord uit de EU vallen. Aan de duur kon nog worden gesleuteld. Relatief kort en technisch van aard als het parlement May’s deal alsnog goedkeurt en “veel langer” in het andere geval. Dat moest onder meer het Noord-Ierse DUP en de harde brexiteers in de eigen rangen overtuigen. Dat bleef niet volledig zonder resultaat. Brexitboegbeeld Rees-Mogg sprak gisteren nog steun uit voor het akkoord, conditioneel aan die van DUP. Die laatste noemde de ‘last minute’ gesprekken met May gisteren “constructief”. Bercow ontnam het parlement echter de keuze.

May zakt donderdag gehavend af naar de Europese top. Verschillende media suggereren dat ze de EU om een verlenging van 9 tot (meer dan) 12 maanden zal verzoeken. Zelfs los van de enorme praktische en electorale beslommeringen (Europese verkiezingen in mei) is dat geen sinecure. Een uitstel vereist namelijk unanimiteit onder de Europese lidstaten. Het animo daarvoor is de laatste weken op zijn zachtst gezegd weggeëbd. Zo circuleerden berichten over een mogelijk veto van Italië, hoewel later ontkracht. Maar ook Frankrijk staat afkerig tegenover een (lang) uitstel als dat niet gepaard gaat met een duidelijke, nieuwe Britse visie. Die bestaat voor het land uit een tweede referendum, verkiezingen of een bijgewerkt akkoord.

Niet alleen Julius Caesar kreeg midden maart de doodsteek. Ook het brexitakkoord in zijn huidige vorm is twee millennia later waarschijnlijk dood en begraven. Meer dan ooit liggen alle opties wijd open. Als de EU een verlenging weigert, dreigt een no-deal scenario. Indien ze de verlenging toestaat, kondigt zich allicht een lange en moeilijke heronderhandelingsperiode voor brexit 3.0 aan. Tijdens die onderhandelingen blijft het risico op een nieuw referendum, verkiezingen of een nieuwe vertrouwensstemming aanwezig. De robuustheid van sterling is in dit opzicht opvallend. Het pond noteert kortbij het hoogste niveau sinds midden-2017 (rond 0.855 EUR/GBP) en heeft schijnbaar weinig last van de perikelen. Voor de markt primeert het vooruitzicht op een mogelijk uitstel van brexit. Dat is wat voorbarig. Aan de huidige niveaus verdisconteert het pond volgens ons onvoldoende de (punt)risico’s. We blijven daarom voorzichtig over het verder opwaarts potentieel zolang de mist niet opklaart.
 

Figuur - EUR/GBP: verdisconteert sterling onvoldoende brexit(punt)risico’s

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.