Duitse heropstanding is cruciale, maar onzekere factor

Marktrapport

De Duitse economie gaat een barslecht jaar tegemoet. Daarover zijn alle economen en internationale instellingen het eens. De afkoeling ging van start midden 2018 waarbij de invoering van strengere CO2-emissienormen en de lage waterstand van de Rijn belangrijke hinderpalen waren voor de Duitse industrie. Bovendien verslechterden de voortuitzichten op de internationale markten door de handelsoorlog en de internationale conjunctuur. Tegelijk blijft quasi iedereen geloven in een heropstanding voor de Duitse economie, maar waar en wanneer? Ondanks de consensus onder analisten blijft een belangrijke vraag of dit herstel, essentieel om de gehele Europese economie te ondersteunen, er überhaupt wel zal komen.

Cijfers voor de Duitse industrie geven op dit moment een gemengd beeld. De Duitse industriële productie blijft krimpen (-0,8% m/m in januari). Vooral nieuwe bestellingen hebben het moeilijk (-2,6% m/m in januari), wat wijst op de snelle groeivertraging. De groei in producentenprijzen stabiliseert (-0,1% m/m in februari), terwijl groothandelsprijzen prijzen toenemen (+0,3% m/m in februari). Ondanks de vertraging in de industriële productie valt op dat de werkgelegenheid in de Duitse industrie blijft groeien (2,2% j/j in januari). Ook de constructiesector doet het bijzonder goed. Met andere woorden, Duitse ondernemingen blijven in expansie geloven en bouwen verder aan hun productiecapaciteit. De combinatie van deze gegevens ondersteunen de stelling dat de groeivertraging in de Duitse economie van tijdelijke aard is.

Opvallend is wel dat de werkgelegenheid traag groeit in de auto- (+1,2% j/j in januari) en de chemiesector (+1,8% j/j). Deze sectoren werden het hardst getroffen door de tijdelijke disrupties. Bovendien weegt de onzekerheid over een mogelijke escalatie van de handelsoorlog naar de Europese autosector zwaar op de Duitse autonijverheid. Doordat beide sectoren zwaargewichten zijn in de Duitse economie wegen deze sectorspecifieke schokken zwaar door.

De exportgroei is intussen stilgevallen (0% m/m in januari), terwijl de importgroei (+1,5% m/m in januari) sterk blijft, ondersteund door jobcreatie en stijgen lonen. Het negatieve netto-exporteffect is uiteraard ook slecht nieuws voor het verloop van de bbp-groei. Meer structureel wijst de relatief sterke importgroei niettemin op de fundamentele sterkte van de Duitse economie. Grote vraag is of de Duitse exportgroei opnieuw positieve regionen zal opzoeken in de komende maanden. Nieuwe cijfers zullen met een vergrootglas worden bekeken. Voorlopig blijft het een open vraag of het internationale handelsklimaat zal opklaren de komende maanden.

Naast conjuncturele volatiliteit en onzekerheden wordt de Duitse groei ook structureel bemoeilijkt, met name door de krapte op de Duitse arbeidsmarkt. Naast een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten versnelt ook de groei in de arbeidskosten. Die zetten geleidelijk een rem op de verdere expansie van de Duitse industriële productie. Er gaan in Duitse kringen steeds luidere stemmen op om de arbeidsmarkt te hervormen. Een sterkere inzet op scholing en marktconforme maatregelen is ook bij onze oosterburen noodzakelijk. Toch is het onwaarschijnlijk dat deze structurele factoren de groeivooruitzichten op korte termijn zullen verstoren. Het groeipotentieel van de Duitse economie blijft onaangetast. Het meest waarschijnlijke scenario blijft dan ook dat de Duitse economie op relatief korte termijn een heropleving zal doormaken.
 

Figuur - Werkgelegenheidsgroei in januari 2019 (j/j, %, bron: Destatis)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.