Duitse heropstanding is cruciale, maar onzekere factor

Marktrapport

De Duitse economie gaat een barslecht jaar tegemoet. Daarover zijn alle economen en internationale instellingen het eens. De afkoeling ging van start midden 2018 waarbij de invoering van strengere CO2-emissienormen en de lage waterstand van de Rijn belangrijke hinderpalen waren voor de Duitse industrie. Bovendien verslechterden de voortuitzichten op de internationale markten door de handelsoorlog en de internationale conjunctuur. Tegelijk blijft quasi iedereen geloven in een heropstanding voor de Duitse economie, maar waar en wanneer? Ondanks de consensus onder analisten blijft een belangrijke vraag of dit herstel, essentieel om de gehele Europese economie te ondersteunen, er überhaupt wel zal komen.

Cijfers voor de Duitse industrie geven op dit moment een gemengd beeld. De Duitse industriële productie blijft krimpen (-0,8% m/m in januari). Vooral nieuwe bestellingen hebben het moeilijk (-2,6% m/m in januari), wat wijst op de snelle groeivertraging. De groei in producentenprijzen stabiliseert (-0,1% m/m in februari), terwijl groothandelsprijzen prijzen toenemen (+0,3% m/m in februari). Ondanks de vertraging in de industriële productie valt op dat de werkgelegenheid in de Duitse industrie blijft groeien (2,2% j/j in januari). Ook de constructiesector doet het bijzonder goed. Met andere woorden, Duitse ondernemingen blijven in expansie geloven en bouwen verder aan hun productiecapaciteit. De combinatie van deze gegevens ondersteunen de stelling dat de groeivertraging in de Duitse economie van tijdelijke aard is.

Opvallend is wel dat de werkgelegenheid traag groeit in de auto- (+1,2% j/j in januari) en de chemiesector (+1,8% j/j). Deze sectoren werden het hardst getroffen door de tijdelijke disrupties. Bovendien weegt de onzekerheid over een mogelijke escalatie van de handelsoorlog naar de Europese autosector zwaar op de Duitse autonijverheid. Doordat beide sectoren zwaargewichten zijn in de Duitse economie wegen deze sectorspecifieke schokken zwaar door.

De exportgroei is intussen stilgevallen (0% m/m in januari), terwijl de importgroei (+1,5% m/m in januari) sterk blijft, ondersteund door jobcreatie en stijgen lonen. Het negatieve netto-exporteffect is uiteraard ook slecht nieuws voor het verloop van de bbp-groei. Meer structureel wijst de relatief sterke importgroei niettemin op de fundamentele sterkte van de Duitse economie. Grote vraag is of de Duitse exportgroei opnieuw positieve regionen zal opzoeken in de komende maanden. Nieuwe cijfers zullen met een vergrootglas worden bekeken. Voorlopig blijft het een open vraag of het internationale handelsklimaat zal opklaren de komende maanden.

Naast conjuncturele volatiliteit en onzekerheden wordt de Duitse groei ook structureel bemoeilijkt, met name door de krapte op de Duitse arbeidsmarkt. Naast een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten versnelt ook de groei in de arbeidskosten. Die zetten geleidelijk een rem op de verdere expansie van de Duitse industriële productie. Er gaan in Duitse kringen steeds luidere stemmen op om de arbeidsmarkt te hervormen. Een sterkere inzet op scholing en marktconforme maatregelen is ook bij onze oosterburen noodzakelijk. Toch is het onwaarschijnlijk dat deze structurele factoren de groeivooruitzichten op korte termijn zullen verstoren. Het groeipotentieel van de Duitse economie blijft onaangetast. Het meest waarschijnlijke scenario blijft dan ook dat de Duitse economie op relatief korte termijn een heropleving zal doormaken.
 

Figuur - Werkgelegenheidsgroei in januari 2019 (j/j, %, bron: Destatis)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.