Fed langer aan de zijlijn

Marktrapport

Alle ogen zijn deze week op de Amerikaanse centrale bank gericht. De Fed veranderde begin dit jaar het geweer van schouder. Voorzitter Powell schakelde de automatische piloot van het afbouwprogramma van de balans uit en nam de stuurknuppel over. Een regime van renteverhogingen op kwartaalbasis ruimde baan voor een afwachtende houding. Geduld is ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan het modewoord van 2019.

De Amerikaanse economie slaagde er vorig jaar als enige in om de globale hoogconjunctuur van 2017 door te trekken. De fiscale booster van president Trump speelde daarbij een voorname rol. Die groeiversnelling vertaalt zich volgens de economische theorie in hogere inflatie, zeker in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt. De Fed trad anticiperend op met een “strak” tempo van renteverhogingen. De afbouw van de balans bereikte de kruissnelheid van $50 miljard per maand. Sinds het laatste kwartaal van vorig jaar heeft ook Uncle Sam last om de tand des tijds te doorstaan. Het internationale karakter van de groeivertraging weegt op het Amerikaanse BBP. Een voornaam model van de Atlanta Fed schat de groei in het 1e kwartaal in op amper 0.4% op jaarbasis. Vrees voor een economische “stall” en beperkte inflatiedruk houden de Fed waarschijnlijk langer aan de grond. De inflatie stijgt amper boven de 2%-doelstelling uit. De meeste Fed-leden zijn nu van plan om te reageren ipv anticiperen op een inflatie-opstoot.

Aan het einde van elk kwartaal mogen de Fed-gouverneurs individueel hun zegje doen over hun groei- en inflatieverwachtingen en de bijhorende beleidsrente. In december daalde de mediaanvoorspelling over het toekomstige Fed-rentepad van 3 renteverhogingen in 2019 tot 2. De mediaan van het totaal aantal verwachte renteverhogingen deze cyclus zakte van 4 tot 3. We denken dat lagere groei- en inflatieverwachtingen het rentepad verder omlaag zullen trekken. Meer bepaald gaan we ervan uit dat de Fed de optie tot 1 extra renteverhoging eind dit jaar zal open houden. Die renteverhoging zou dan meteen het einde van de verstrakkingscyclus betekenen (geen renteverhogingen in 2020). De kortetermijnrentemarkt houdt zelfs rekening met een scenario waarin de beleidsrente zich nu op haar piek bevindt en volgend jaar zal verlaagd worden.

Fed-voorzitter Powell zal ook sneller dan verwacht de landing van de afbouw van de balans inzetten. Voor eind 2019 schatten we dat de Amerikaanse centrale bank opnieuw een stabiel ipv dalend balanstotaal zal nastreven. Op die manier houdt ze de liquiditeit in de markt constant. Sinds de start eind 2016 zakte het balanstotaal van de Fed van ongeveer $4500 miljard tot $4000 miljard.

De Amerikaanse rentes en de dollar blijven in de aanloop naar de Fed-vergadering in het defensief. De Amerikaanse 10-jaarsrente verloor tussentijdse steun rond 2.61% en daalt af naar de onderste regionen van de bestaande handelsband, rond 2.50%. EUR/USD steeg sinds begin deze maand gestaag van 1.12 tot 1.1350. Het softe Fed-scenario is waarschijnlijk stilaan verdisconteerd. De Amerikaanse beurzen profiteerden van Powell’s U-bocht begin dit jaar en tekenden sindsdien winsten op van een goede 15%. Op voorwaarde dat de groei niet tot volledig tot stilstand komt, zorgen de afwachtende houding van centrale bankiers en ontwikkelingen op het geopolitieke strijdtoneel voor voldoende zuurstof.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Figuur - EUR/USD: dollar in het defensief in de aanloop naar Fed.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.