Parlement wil onder geen beding no-deal brexit

Marktrapport

Van de drie stemmingsrondes in het Britse parlement deze week, zijn er ondertussen twee afgewerkt. De tweede horde zorgde gisteren voor een verrassing. Het parlement haalde dankzij een (onverwacht toegevoegd) amendement een no-deal scenario ‘voorgoed’ van tafel. Vandaag beslist een derde stemmingsronde alvast over een verlenging van de brexitdeadline. Hoe lang die verlenging moet duren is nog onduidelijk. Een derde stemming over May’s deal bepaalt mogelijk die duurtijd.

Maandagavond verkondigde premier May nog een doorbraak in het probleem rond de Ierse noodoplossing, hét struikelblok van de (Britse) onderhandelingen. De toegift van Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bleek echter onvoldoende om de tijdelijkheid van het Ierse vangnet te garanderen. Het Britse parlement stemde daarop May’s voorstel voor een tweede keer duidelijk weg. Op naar stemmingsronde twee. Parlementsleden kregen de keuze om de EU op 29 maart te verlaten zonder akkoord. Het parlement amendeerde voor de stemming om de woorden “op 29 maart” uit de vraag te halen en de uitkomst van de stemming dus een permanent karakter te geven. Ondanks de inspanningen van de regering-May om de Tory-partij tegen de motie te laten stemmen, haalde de motie een (nipte) meerderheid. Nu luidt het officiële advies van het parlement om een no-deal scenario ten alle tijde te vermijden, niet enkel op 29 maart dus. May hield deze optie graag als doemscenario achter de hand als hefboom om genoeg partijleden achter haar voorstel te krijgen. Tekenend is deze beslissing zeker, juridisch bindend is het echter niet. De kans dat de Britten de EU verlaten zonder akkoord is dus nog niet volledig van tafel.

Geen meerderheid voor May’s deal en geen meerderheid voor een no-deal. Met nog slechts 15 dagen voor de boeg vooraleer Artikel 50 van kracht gaat, is een verlenging van de brexit-deadline dus onafwendbaar. Dat brengt ons bij stemmingsronde drie. Volgens de verwachtingen haalt deze stemming wél een meerderheid vanavond. Premier May weet echter van geen ophouden en riep ondertussen een nieuwe stemming over haar brexitvoorstel uit, ondertussen al de derde. Als haar scheidingsakkoord volgende week wel een meerderheid vindt, stelt May voor om de deadline te verleggen tot 30 juni. Dat moet het VK ervan weerhouden om deel te moeten nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Bij een nieuwe nederlaag wil May brexit veel langer uitstellen en moet het VK alsnog deelnemen aan de Europese verkiezingen. Kunt u nog volgen?

In de weken voor deze cruciale ‘stemmingsweek’ herstelde het pond al met mondjesmaat. Het afweren van een no-deal scenario duwde EUR/GBP gisteren richting 0.85, het sterkste niveau van het pond in bijna twee jaar. Met het afweren van een no-deal scenario is ondertussen al veel positief nieuws verdisconteerd. We worden voorzichtiger omtrent een verdere appreciatie van het pond richting de volgende technische niveaus van 0.83/0.8250. Daarvoor is een positieve doorbraak of bijvoorbeeld een volledige afvoering van brexit nodig. De politieke onzekerheid blijft echter woeden, met nog steeds verschillende scenario’s op tafel. Indien de stemmingen vanavond en volgende week aansturen op een verlenging van Artikel 50, dan gaat de brexit-saga een volgende fase in.
 

Figuur - EUR/GBP zakt tot het laagste niveau in bijna twee jaar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.