ECB drukt markt met de neus op de groeivertraging

Marktrapport

Beleidsvergaderingen van de grote centrale banken leverden in het recente verleden niet altijd grote marktbewegingen op. Centrale banken proberen transparant te zijn en de markt niet onnodig te choqueren. Gisteren na de ECB beleidsbeslissing werd de markt wel even stevig door elkaar geschud. De euro en de rentes, in Europa maar ook daarbuiten, namen een fikse duik. De beurzen reageerden zeer nerveus.

De ECB hield zoals verwacht de beleidsrente onveranderd: 0.0% voor de repo ontleningsrente en -0.40% voor de depositorente. Dat was perfect zoals verwacht. De bank kondigde ook een nieuw programma voor LT-liquiditeitsverschaffing aan om de kredietverlening via de banken te ondersteunen. Ook dat was min of meer verwacht. Vanaf september kunnen de banken in functie van hun kredietverlening elk kwartaal financiering aantrekken voor 2 jaar (TLTRO). Het programma loopt af in maart 2021. Eens te meer zat de duivel in de ‘details’, dit keer wel de details met een hele grote ‘D’.

Toen nu gaf de ECB aan dat ze de beleidsrentes zo goed als zeker op de huidige lage niveaus zou houden tot na de zomer van dit jaar. Gisteren werd die grens verlegd. Er komt dit jaar geen renteverhoging. De markt ging er wel al lang vanuit dat de ECB de rente in het beste geval ergens volgend jaar zou verhogen. Waarom dan toch die forse reactie?
De wijziging in de ‘rente-guidance’ van de ECB kwam er samen met een neerwaartse bijstelling van de groei- en inflatievoorspellingen die de ECB elk kwartaal publiceert. Vooral voor dit jaar werd de groei fors neerwaarts bijgesteld tot 1.1% (van 1.7%). Voor 2020 bleef de bijstelling beperkt (1.6% van 1.7%). Voor 2021 veranderde er niets (1.5%). Ook belangrijk, de ECB verlaagde haar inflatievoorspelling voor de hele beleidshorizon tot 2021. In 2021 ziet de ECB de inflatie nog steeds maar op 1.6% (i.p.v. 1.8%). Met andere woorden, zelfs dan blijft de inflatie aanzienlijk beneden de 2.0% inflatiedoelstelling. De markt zag dit als een meer dan stevige indicatie dat een renteverhoging ook na de nieuwe ‘grens’ van eind dit jaar ver van evident is. Ook het feit dat de ECB haar nieuwe rente-intenties nu al bekend maakt, speelt zeker een rol. Ze had zich ‘geëngageerd’ tot september dit jaar. Er was dus nog tijd om de kat uit de boom te kijken. Die stelling werd recent ook verdedigd door een aantal ECB-gouverneurs. De markt zag de snelle ECB-actie dan ook als een aanwijzing dat de bank vindt dat de Europese economie alle steun best kan gebruiken. In dit verband gaf voorzitter Draghi aan dat er nog steeds vooral neerwaarts risico’s zijn voor de groei, vooral vanuit de internationale context. De markt legde alle puzzelstukjes bij elkaar en trok haar conclusie. De Europese rentes en de euro namen een forse duik en bevinden zich nu op technisch cruciale niveaus. De beweging bleef echter niet beperkt tot de Europese markten. Ook de Amerikaanse rentes dokken lager. Opvallend, ook de beurzen laten stevige verliezen optekenen. De markten zien de actie van de ECB duidelijk als een ‘wake-up call’ voor de Europese groei, maar ook voor de groei wereldwijd. De markt twijfelt of de actie van de ECB zal volstaan om de groeivertraging het hoofd te bieden.

Even terug naar EUR/USD. Die muntcombinatie bevindt zich nu op de bodem van het zijwaarts handelspatroon tussen 1.12 en 1.16. Na gisteren is het meer dan duidelijk dat de euro op korte termijn geen rentesteun moet verwachten, ook al blijft de ECB relatief optimistisch over de groei in 2020/21. Het opwaarts potentieel van de euro is duidelijk gehypothekeerd. Ook de Amerikaanse economie kan natuurlijk naar een lagere versnelling schakelen. In dat verband kijkt de markt met meer dan gemiddelde aandacht uit naar de payrolls, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport (straks). Bij een sterk rapport komt de dollar waarschijnlijk nog sterker uit de verf. Bij een zwak rapport wordt de marktreactie mogelijk gecompliceerd. Zwakke payrolls zullen de vrees voor een groeivertraging alleen maar aanwakkeren. Dat kan zorgen voor bijkomende nervositeit op de beurzen (Risk-off). Vraag is of dat de ideale context is voor een herstel van de euro. Die heeft vooral en snel een beter economisch rapport nodig. Vraag is wanneer dat er komt.
 

Figuur - EUR/USD op een cruciaal technisch kruispunt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.