Ook de Bank of Canada moet buigen…

Marktrapport

Straks beslist de ECB over haar beleid. Daar komen we morgen op terug. Gisteren was de Canadese centrale bank (BoC) aan zet. Interessant om even te zien hoe de BoC door de huidige woelige tijden navigeert.
De BoC hield de beleidsrente zoals verwacht op 1.75%. Binnen het spectrum van centrale banken volgde voorzitter Poloz tijdens de huidige rentecyclus een vrij ‘klassieke’ aanpak. De bank startte haar cyclus van renteverhogingen midden 2017 op 0.5%. Ondertussen is de rente in vijf stappen opgetrokken tot 1.75%. De economie evolueert (of is het evolueerde?) richting volledige capaciteitsbezetting. Als die economie dan kort bij of eventueel boven potentieel blijft groeien, leidt dat tot inflatie. Om er voor te zorgen dat de inflatie niet te ver wegloopt van de doelstelling (midden van de 1.0%-3.0% band) wordt de beleidsrente opgetrokken richting de ‘neutrale rente’. Dat is een rente die de economie noch afremt, noch stimuleert. In het verleden zag de BoC die (moeilijk te definiëren) neutrale rente tussen 2.5% en 3.5%. Daar zijn we met 1.75% dus nog even van verwijderd.

In januari nam de BoC al acte van tragere groei in de tweede helft van vorige jaar. Dat werd echter vooral toegeschreven aan tijdelijke factoren. Onder meer de daling van de olieprijs en productie- en transportproblemen in olieprovincie Alberta wogen op de groei en de naweeën van die terugval zouden zich ook in 2019 nog laten voelen. Toch was voorzitter Poloz geneigd om door die tijdelijke vertraging heen te kijken. De timing was minder zeker, maar op termijn kon de rente toch richting de neutrale band, klonk het toen.

De toon in van het beleidscommuniqué gisteren is grondig gewijzigd. Het grootste deel van de verklaring was gewijd aan verschillende onzekerheidsfactoren waarmee zowel de wereldeconomie als de Canadese economie recent te kampen hadden. De bank maakte gisteren geen nieuwe officiële vooruitzichten bekend, maar gaf alvast aan dat de fors neerwaarts bijgestelde groei voor 2019 van januari (1.7%) zo goed als zeker nog te optimistisch is.

Over het rentebeleid had de bank een dubbele boodschap. Omwille van de hoge graad van onzekerheid kan de rente best nog een hele tijd beneden de neutrale band blijven. Dat is een stevige bocht vergeleken met het vorige standpunt van de bank. In tegenstelling tot een aantal andere centrale banken (Fed, Reserve bank of Australia) die overschakelden naar een ‘neutral bias’, gaat de BOC er wel nog steeds vanuit dat de volgende stap een renteverhoging zal zijn. De timing is echter hoogst onzeker en de BoC wil eerst meer duidelijkheid over hoe al die elementen van onzekerheid (handelsconflict, olieprijs…) de groei en de inflatie in Canada zullen beïnvloeden.
De markt had vooral oog voor het eerst deel van de BoC communicatie: het tempo en de omvang van eventuele renteverhogingen is hoogst onzeker. De facto heeft de rentemarkt verdere renteverhogingen zo goed als uitgeprijsd. Ook de Canadese dollar, die begin dit jaar nog aan een comeback leek te beginnen, kreeg een stevige tik. In een iets langer perspectief vinden we de Canadese munt eerder goedkoop, zeker tegen zijn Amerikaanse naamgenoot. Vooral in een scenario waarin de globale groei later dit jaar relatief goed standhoudt, kan de Canadese dollar herstellen. Op korte termijn, is er na de BoC vergadering gisteren wel weinig reden om nu al op verdere rentesteun voor de Loonie te rekenen. Op de technische grafiek is de top in USD/CAD van eind vorige jaar (1.3665) een belangrijke weerstand (steun dus voor de Canadese dollar). We zien voorlopig weinig reden om dat niveau te doorbreken.

 

Figuur - Ook de Bank of Canada moet buigen…

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.