Duwen Draghi & co EUR/USD alsnog voorbij 1.14?

Marktrapport

EUR/USD zit al sinds november gevangen in een enge handelsband tussen grosso modo 1.12 en 1.15. In een iets breder perspectief merken we een, zij het uiterst geleidelijke, stijging van het koppel op. Toch botste het voorzichtig herstel afgelopen week alweer op weerstand. Sterker dan verwachte Amerikaanse groei tijdens het vierde kwartaal van 2018 maakte de dollar opnieuw gegeerd. EUR/USD 1.14 bleek een te harde noot om kraken. Deze week is mogelijk opnieuw een belangrijk ijkpunt in het globaal herstel van de euro, voornamelijk tegenover de dollar. Het handelsconflict, belangrijke (Amerikaanse) data en de Europese Centrale Bank (ECB) staan centraal.

Het handelsdispuut tussen de VS en China hangt al even als een geslepen zwaard boven de wereldeconomie. Amerikaanse functionarissen suggereerden zondagavond evenwel dat de laatste rechte lijn naar een finaal akkoord is ingezet. China wil af van de importtarieven die de VS hen vorig jaar oplegde vooraleer het de handtekening zet. De VS houdt de tariefdreiging graag op tafel als spreekwoordelijke stok achter de deur. Toch wuifde ze de Chinese wens niet meteen van tafel. Het zijn slechts geruchten, maar dat weerhield de Aziatische beurzen deze morgen in elk geval niet van een sterke prestatie. EUR/USD gaat voorzichtiger om met het vooralsnog onbevestigd nieuws. Bij een ‘officiële’ doorbraak in het conflict zien we evenwel vooral ruimte voor een fors herstel van de euro.

De markt krijgt deze week ook belangrijke Amerikaanse cijfers te verwerken. Op een eenzame uitzondering na (cf. groei), eindigen de Amerikaanse data recent eerder aan de onderkant van de verwachtingen. Zijn het ISM-bedrijfsvertrouwen in de dienstensector (morgen) en het arbeidsmarktrapport (vrijdag) eenzelfde lot beschoren? Als het (finaal) EMU PMI-vertrouwen (morgen) daarentegen verder voorzichtige tekenen van herstel toont, tilt de balans misschien terug in het voordeel van de euro.

Eurobulls laten zich waarschijnlijk niet tot directionele posities verleiden in de aanloop naar de ECB-beleidsvergadering (donderdag). De centrale bank plaatste zich aan de zijlijn. Ze heeft nood aan meer data om uit te maken of de huidige groeivertraging tijdelijk dan wel permanent is. Het is een cruciaal element tijdens het zeer geleidelijke normalisatieproces dat de ECB in december opstartte. De nieuwe groeivoorspellingen zijn in dit verband uiterst belangrijk. We houden rekening met neerwaartse bijstellingen. De correctie blijft waarschijnlijk beperkt en in ieder geval niet van die aard dat ze de officiële communicatie over de rentevoeten (onveranderd minstens tot en met de zomer) zal wijzigen. Dat is in lijn met recente commentaar van onder meer ECB’s Weidmann en toekomstig hoofdeconoom Lane. De ECB deelt waarschijnlijk wél de eerste echt concrete info uit over nieuwe langetermijnfinanciering (TLRO’s). De voorzichtige normalisatie in combinatie met een nieuwe liquiditeitsinjectie ter ondersteuning van de binnenlandse groei, is volgens ons voldoende om een bodem onder de Europese rentes en de euro te leggen. Kaapt EUR/USD dan alsnog de 1.14?
 

Figuur - Hevelt de ECB donderdag EUR/USD alsnog voorbij 1.14?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.