May dwingt brexitpuristen op de knieën

Marktrapport

Brits premier May behaalde gisteren een zeldzame overwinning. Ze rookt de brexitpuristen één voor één uit en dwong boegbeeld Jacob Rees-Mogg op de knieën. De fervente voorstaander van een harde brexit beseft dat hij met de rug tegen de muur staat. Voet bij stuk houden heeft geen kans op slagen en vergroot bovendien de kans op een verlengd verblijf in de Europese Unie. De optie die overblijft voor de laatsten der brexitmohikanen is schoorvoetend aansluiten bij May’s oorspronkelijke brexitdeal. If you can’t beat them, join them… Nog een maand en de “dancing queen”, wiens ritmegevoel enkel benaderd wordt door de robotviering van Peter Crouch, gaat ondanks haar brokkenparcours de geschiedenis in als redder des vaderlands.

Het Britse parlement kwam gisteren samen om te stemmen over een aantal amendementen aan de brexitdeal. Ze beitelden May’s belofte om het parlement het laatste woord te geven in steen. Concreet zal May begin maart verder onderhandelen met Europa. De EU weigert om het onderhandelde brexitakkoord open te breken, maar toont goodwill door een annex te aanvaarden. Die heeft betrekking op de oplossing voor de Ierse grens, maar is vooral een linguïstische oefening om de harde brexiteers volledig gezichtsverlies te besparen als ze de deal alsnog steunen. Rees-Mogg en kompanen vrezen dat de afmattingsstrategie die Europa voert tot Britse metaalmoeheid zal leiden. Labour’s officiële U-bocht, naar voorstaander van een nieuw brexitreferendum, of de oprichting van de nieuwe Britse partij (Independent Group) zijn daarvan voorbeelden. Een tijdelijk uitstel van de deadline van 29 maart kan een permanent karakter krijgen. In dat geval is alle moeite van de brexiteers van de voorbije twee jaren voor niets geweest.

Dinsdag 12 maart is D-day in het Britse parlement. Een goedkeuring van May’s brexitdeal effent het pad om als “vrienden” uit elkaar te gaan. De EU-top van 21-22 maart wordt dan het voorlopige orgelpunt van een bijzonder moeizaam proces. Als het parlement May’s deal wegstemt, komt er op woensdag 13 maart een nieuwe stemming. Deze keer mag Westminster haar zegje doen over een no-deal brexit. Als ook dat voorstel het niet haalt, volgt op donderdag 14 maart een derde en laatste stemming over een uitstel van brexit-deadline (29 maart). Een positieve uitkomst zal officieel door alle partijen geratificeerd worden op de EU-top eind maart. Let wel: als het parlement ook geen meerderheid vindt voor een uitstel, is het terugvalscenario alsnog een no-deal brexit.

De marktreactie nadat Rees-Mogg de handdoek in de ring gooide was sprekend. Het Britse pond ging er fors op vooruit. EUR/GBP liet de 0.86 steunzone definitief achter zich en daalde richting 0.8550. Vanuit technisch oogpunt liggen de volgende barrières rond 0.8250/0.83. Investeerders wachten wellicht de stemmingen begin maart af om vol de sterlingkaart te trekken. De Britse rentes stegen tot 6 basispunten en trokken bovendien de Europese en Amerikaanse mee in hun kielzog. De markt houdt rekening met een softe brexit of met een verlenging van de brexitdeadline. Beide scenario’s moeten de Bank of England in stelling brengen om de voorzichtige beleidsnormalisatie voort te zetten.
 

Figuur - EUR/GBP: sterling neemt de vlucht vooruit nadat harde brexiteers de handdoek in de ring gooien

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.