Economische data geven ECB een uitweg

Marktrapport

Gisteren stonden de Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de maand februari op de agenda. De maandelijkse enquête bij aankoopdirecteurs geeft de meest tijdige vinger aan de economische pols. De overkoepelende PMI voor de eurozone steeg voor het eerst sinds augustus vorig jaar, van 51 tot 51.4. De cijfers van januari en februari suggereren wel dat de groei in de eurozone in het 1e kwartaal aan de lage kant zal blijven, met 0.1% kw/kw.

Op detailniveau valt het onderscheid tussen de verwerkende nijverheid en de dienstensector op. De industriële PMI (49.2) daalde voor het eerst sinds juni 2013 beneden het 50-niveau. Die grens onderscheidt economische expansie van contractie. De zwakke PMI weerspiegelt de globale terugval in export die vooral Duitsland (PMI: 47.6) hard treft. Bovendien wijzen vooroplopende indicatoren, zoals nieuwe (export) orders, niet op beterschap, integendeel! De subcomponent toonde de grootste daling van de voorbije 6 jaar. De onzekerheid over handelsprotectionisme, de autosector (na de nieuwe emissienormen nu Amerikaanse importheffingen aan de horizont?) en brexit zijn hier niet vreemd aan.

De dienstensector doet het dan weer opvallend goed. Die sector is vooral binnenlands gericht. Voor de eurozone steeg de PMI van 51.2 tot 52.3. Sterke arbeidsmarkten en een stijgend beschikbaar inkomen doen (vooral in de noordelijke landen) hun duit in het zakje. Ook in Duitsland (55.2) speelt de dienstensector een sterk compenserende rol. Voor het eerste kwartaal wordt de groei op 0.2% kw/kw geschat.

De Franse PMI’s waren de voorbije maanden opvallend slechter dan in de rest van de eurozone. De protestbeweging ‘gillets jaunes’ droeg een grote verantwoordelijkheid. Nu het protest naar de achtergrond verschuift verbeteren de Franse cijfers zowel voor de verwerkende nijverheid (51.4) als de dienstensector (49.8).

Hoewel de Europese cijfers nog niet echt onder de noemer denderend vallen, stellen we vast dat ze begin 2019 wel komaf maken met de dalende lijn van 2018. Uit de marktreactie van gisteren trekken we een voorzichtige conclusie. Europese rentes en de euro zakten in 1e instantie na de cijfers, maar die beweging geraakte snel uitgeput. Voor het eerst sinds lang was er zelfs sprake van een tegenbeweging, hoger, vooral in de rentes. We spreken eerder over een mogelijk einde van een neerwaartse trend op de rente- en wisselmarkt dan over de start van een opwaartse beweging. Het blijft te voorbarig om definitieve conclusies te trekken.

Voor de ECB-vergadering van 7 maart zijn weinig investeerders wellicht bereid om “contrarian bets” te plaatsen. De markt gaat uit van een scenario waarbij de ECB nieuwe langetermijnfinanciering verschaft en waarin ze de communicatiepolitiek over het (ongewijzigde) rentebeleid verlengt tot na de zomer. Concreet verwacht de rentemarkt pas een eerste renteverhoging door de ECB eind 2020. De stabilisatie van de data begin dit jaar geven de ECB de mogelijkheid om de kat nog even uit de boom te kijken wat de communicatiepolitiek betreft.

 

Figuur - EUR/USD: voorzichtige tekenen van uitbodeming

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.